Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

NO BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DERECE ADET NİTELİK
1 Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ortodonti Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1 StereofotogrametriCihazı İle Çalışma Yapmış Olmak, Asimetri İle İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
2 İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Doçent 2 1 Anayasa Hukuku ve Uluslararası Hukuk Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak.
3 İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1 Dini Danışmanlık Teori Uygulama ve Eğitimi Konusunda Doktora Çalışması Yapmış Olmak.
4 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Arap Dili ve BelagatıAnabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1 Arap Dilinde Benzer Kelimeler Arasındaki Nüanslar İle İlgili Çalışma Yapmış Olmak.
5 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Yrd.Doç. 3 1 Hadis Usulü Kavramları ile İlgili çalışma Yapmış Olmak
6 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Doçent 2 1 Kuranda Peygamber Aileleri ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak
7 İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Yrd.Doç. 4 1 İslam Ceza Hukuku Kavramları ile İlgili Çalışma Yapmış Olmak
8 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Doçent 1 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak. Doğal Elyaf Polimer Kompozitler, İyonik Polimer Metal Kompozitler ve Fiber Yüzey İşlemleri Konularında Deneyimi ve Çalışmaları Olmak
9 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Doçent 1 1 Doçentlik Unvanını İnşaat Mühendisliği Temel Alanından Almış Olmak,Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve Sürtünme Faktörü Konularında Yayınları Olmak
10 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ölçme Tekniği Anabilim Dalı Doçent 2 1 RobustlukAnalizi ve Metasezgisel Algoritmalar Konusunda Çalışmalar Yapmış Olmak ve Doçent Unvanını Harita Mühendisliği Alanından Almış Olmak.
11 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Doçent 1 1 Halk Sağlığı Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak; Hemşirelik Alnında Doçent Unvanına Sahip Olmak; Evde Bakım Alanında Çalışmaları Olmak
12 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Doçent 2 1 Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Doçent Unvanı Almış Olmak; Müzik Terapi, Refleksoloji, Yoğun Bakım, Hemşirelik Tanıları, Etik, Ağrı Alanlarında Çalışmaları Olmak
13 Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Üzerine Çalışıyor Olmak
14 Tıp Fakültesi DahiliTıp Bilimleri Bölümü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Doçent 1 1 Klinik Elektronörofizyoloji ve Akuaterapi Alanlarında 5 Yılın Üzerinde Deneyimi ve Çalışmalarının Olması
15 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı Profesör 1 1 Pediatrik Üroloji Alanında Deneyimli ve Üriner Diversiyon Konusunda Deneysel Çalışmaları Olmak
16 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Doçent 1 1 Ortopedik Travmatoloji Alanında Deneyimli ve İleri Eğitim Almış Olmak. Pediatrik Ortopedi ve Biyomekanik Alanında Çalışmalarının Olması
17 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Yrd. Doç. 3 1 IntraoperatifLaringeal Sinir Monitorizasyonu Konusunda Deneyimli ve Uluslararası Kurs Sertifikası Olmak
18 Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü   Yrd. Doç. 5 1 Hizmet Pazarlaması ve Yemek Turizmi Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak
19 Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü   Yrd. Doç. 5 1 Gıda Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak; Duyusal Değerlendirme ve Lezzet Analizleri Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.
20 Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü   Yrd. Doç. 7 1 Turizm Rehberliği Kokartlı, Sanat Tarihi Alanında Doktora Yapmış Olmak.
21 Su Ürünleri Su Ürünleri Avlama ve İşleme TeknolojisiBölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Yrd. Doç. 5 1 Uzatma Ağları ve Trol Ağları ile Çalışmalar Yapmış Olmak.

DİĞERŞARTLAR:
• 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.
• Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.
• Yabancıülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
• Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının “Tıp Doktoru”olması zorunludur.
• Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.
• Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurduklarıFakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş,noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.
• Doçent kadrosuna başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.
• Yardımcı Doçent kadrolarına Başvuracaklar dilekçelerine başvurduklarıFakülteyi ve Anabilim Dalını ve İlan numarasını ve sınava gireceği yabancıdilini belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmışlisans, yükseklisans, doktora, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD’yi ekleyerekİlgili Birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 sayılıYükseköğretim Kanunu’nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan yabancı dil sınavında başarılıolmaları şarttır.
• İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları’na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://personel.yok.gov.tr/AtanmaKriter/ internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.
Not: Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

11:32:59 30.12.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun

Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvur

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boşbulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bili

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımalarıgerekm

Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

MardinArtuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımalarıgerekmektedir. 1 -