Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

HacettepeÜniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvanve koşulları belirtilen kadrolara 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesialınacaktır. İsteklilerin, başvurularını 30 Aralık2014 – 13 Ocak 2015 tarihleriarasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Yrd.Doçentkadrosunabaşvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve EnstitüMüdürlüğüne; Profesör ve Doçent kadrolarınabaşvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçentkadrolarına DEVAMLI STATÜ’yegöre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelirgetirici herhangi bir mesleki faaliyettebulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmişve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere(http://www.hacettepe.edu.tr/TR, 553/atama-kriterleri.html adresindenöğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlereuymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. HacettepeÜniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarınabaşvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanmahakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamışolmaları gerekir.
İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar yayın dosyalarına nüfus cüzdanı sureti, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri ile kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ekleyip, Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR
ANASANAT/ANABİLİM DALLARI
KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI
     
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI    
YaylıÇalgılar Profesör 1
YaylıÇalgılar Doçent 1
     
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ    
Periodontoloji Yrd.Doçent(2) 1
Pedodonti Yrd.Doçent(3) 1
     
ECZACILIK FAKÜLTESİ    
FarmasötikKimya Yrd.Doçent(4) 1
     
EDEBİYAT FAKÜLTESİ    
AlmanDili veEdebiyatı Profesör(1) 1
İngilizDili veEdebiyatı Profesör(1) 1
Psikoloji Profesör(5) 1
Psikoloji Profesör(6) 1
Psikoloji Doçent(6) 1
Psikoloji Doçent(7)  
Psikoloji Doçent(8) 1
Tarih Doçent(9) 1
AlmancaMütercimTercümanlık Yrd.Doçent(1) 1
AlmanDili veEdebiyatı Yrd.Doçent(1) 1
     
EĞİTİM FAKÜLTESİ    
BilgisayarveÖğretim Teknolojileri Eğitimi Profesör(10) 1
OkulÖncesi Eğitimi Profesör(11) 1
ÖzelEğitim Profesör 1
AlmanDili Eğitimi Doçent(1) (12) 1
BilgisayarveÖğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent(13) 1
EğitimdeÖlçmeve Değerlendirme Doçent 1
EğitimYönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doçent(14) 1
FransızDili Eğitimi Doçent(1) (15) 1
İngilizDili Eğitimi Doçent(1) 1
OkulÖncesi Eğitimi Doçent 1
ÖzelEğitim Doçent 1
AlmanDili Eğitimi Yrd.Doçent(1) 1
EğitimdeÖlçmeve Değerlendirme Yrd.Doçent(16) 1
EğitimYönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Yrd.Doçent(17) 1
     
FEN FAKÜLTESİ    
FonksiyonlarTeorisive Fonksiyonel Analiz Profesör(18) 1
İstatistikTeorisi Doçent(19) 1
UygulamalıBiyoloji Doçent(20) 1
UygulamalıMatematik Yrd.Doçent(21) 1
     
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ    
Resim Profesör(22) 1
Grafik Doçent(23) 1
Seramik Doçent(24) 1
Heykel Yrd.Doçent(25) 1
     
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.    
SosyalHizmet Profesör(26) 1
YerelYönetimlerve Siyaset Profesör(1) (27) 1
SosyalHizmet Doçent(26) 1
Aileve Tüketici Bilimleri Yrd.Doçent 1
     
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    
BilgisayarYazılımı Doçent(1) (28) 1
MinerolojivePetrografi Doçent(29) 1
Geoteknik Yrd.Doçent(1) (30) 1
MadenYataklarıve Jeokimya Yrd.Doçent(31) 1
Otomotiv Yrd.Doçent(1) (32) 1
Ulaştırma Yrd.Doçent(1) (33) 1
     
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    
BedenEğitimive Spor Öğretmenliği Yrd.Doçent(34) 1
SporBiyomekaniği ve Motor Kontrol Yrd.Doçent(35) 1
TIP FAKÜLTESİ    
GözHastalıkları Profesör (Türkçe)(1)(36) 1
Kalpve Damar Cerrahisi Profesör (Türkçe)(1) 1
Üroloji Profesör (Türkçe)(1)(37) 1
Üroloji Profesör (Türkçe)(1)(38) 1
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Profesör (Türkçe)(1)(39) 1
EnfeksiyonHastalıklarıve Klinik Mikrobiyoloji Doçent (Türkçe)(1)(40) 1
GözHastalıkları Doçent (Türkçe)(1)(41) 1
NükleerTıp Doçent (Türkçe)(1)(42) 1
AdliTıp Yrd.Doçent(Türkçe)(1) 1
ÇocukSağlığıve Hastalıkları Yrd.Doçent(Türkçe)(1)(43) 1
ÇocukveErgen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yrd.Doçent(Türkçe)(1) 1
Kardiyoloji Yrd.Doçent(Türkçe)(1)(44) 1
OrtopediveTravmatoloji Yrd.Doçent(Türkçe)(1) 1

AÇIKLAMALAR
Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin EğitimiSertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler.
1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili “Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecek ve Web sayfamızda duyurulacaktır.
2. Hücre kültürü ve doku mühendisliğinde deneyimli olmak.
3. Halitozis konusunda deneyimli olmak.
4. Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve doktorasını FarmasötikKimya alanında yapmış olmak.
5. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji alanında almış olmak.
6. Doçent unvanını Endüstri ve Örgüt Psikolojisi alanında almış olmak.
7. Doçent unvanını Deneysel Psikoloji alanında almış olmak.
8. Doçent unvanını Sosyal Psikoloji veya Gelişim Psikolojisi alanında almış olmak.
9. Doçent unvanını Ortaçağ Tarihi alanında almış olmak.
10. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak.
11. Doçent unvanını Özel Eğitim alanında almış ve Okul Öncesi Eğitiminde Kaynaştırma konusunda çalışmalar yapmış olmak.
12. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Alman Dili Eğitimi alanında almışolmak.
13. Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış ve Etkileşimli Web Tabanlı Öğrenme Materyalleri Tasarımı ve Geliştirme çalışmaları yapmış olmak
14. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.
15. Doktorasını ve Doçentlik unvanını Fransız Dili Eğitimi alanında almış olmak.
16. Doktorasını Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında almış ve Standart Belirleme Yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
17. Doktorasını Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almış olmak.
18. Doğrusal olmayan operatörler konusunda çalışmalar yapmış olmak.
19. İstatistik alanında doktora yapmış olmak.
20. Apis grubu arı hastalıkları ile ilgili çalışmaları ve yayınları olmak.
21. Yarı sonsuz optimizasyon konusunda çalışmalar yapmış olmak.
22. Sanatta Yeterlik ve Doçentlik Unvanını Resim alanından almış olmak.
23. Plastik Sanatlar alanında Doçentlik unvanını almış ve grafik tasarım ile reklam fotoğrafçılığı alanında çalışıyor olmak.
24. Doçentlik unvanını Plastik Sanatlar (Alan: Seramik) ile sağlamış ve porselen konusunda akademik çalışmalar yapmış olmak.
25. Güzel Sanatlar alanında Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi almış olmak, Güzel Sanatlar Fakülteleri Heykel Bölümü Heykel AnasanatDalında Sanatta Yeterlik Programını tamamlamış olmak.
26. Lisansüstü derecelerinden birini veya Doçentlik unvanını Sosyal Hizmet alanında almış olmak.
27. Doçentlik unvanını Kamu Yönetimi alanında almış olmak.
28. Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimlerinden almış olmak.
29. Medikal Mineroloji konusunda çalışmalar yapmış olmak.
30. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış ve Doktorasını Avrupa Bölgesi için doğrusal olmayan zemin büyütmesi modeli üretilmesi üzerine yapmışolmak.
31. Doktorasını Metalik Maden Yatakları konusunda yapmış olmak.
32. Doktorasını eşit kanallı açısal dövme yöntemi ile metalik malzemelerin şiddetli plastik deformasyonu konusunda yapmışolmak.
33. Lisansını İnşaat Mühendisliğinden almış ve Doktorasını alüvyonal vadide dalga yayılımı üzerine yapmış olmak.
34. Doktorasını Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış, Mesleki Gelişim ve Sağlıkla İlişkili Fiziksel Uygunluk konusunda çalışmalar yapmış olmak.
35. Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış, Biyomekanik ve Kas-İskelet Sistemi simülasyonu alanında deneyimli olmak.
36. Nörooftalmoloji ve oküler elektrofizyoloji konularında deneyimli olmak.
37. Üroonkoloji ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.
38. Pediatrik üroloji yandalı olmak.
39. Doçentlik unvanını Tıp Eğitimi alanında almış olmak.
40. İnvaziv aspergilloztanı ve tedavisi alanında araştırmalarının olması.
41. Glokom konusunda deneyimi olmak.
42. Nükleer tıp uzmanı ve bilim doktoru sahibi olmak.
43. Yenidoğan yandaluzmanı olmak.
44. Koroner BT Anjiyografi ile çalışma yapmış olmak.

11:07:31 30.12.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun

Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvur

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boşbulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bili

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımalarıgerekm

Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

MardinArtuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımalarıgerekmektedir. 1 -