Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

OndokuzMayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1-Profesör adaylarının; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.) , tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.
2-Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir.
3-YardımcıDoçent adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. (YardımcıDoçent kadrosuna başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacaktır.)
YardımcıDoçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.
NOT:
1-Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Web sayfasında DUYURULAR kısmında ve Personel Daire Başkanlığının Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.
2-Müracaat edecek adayların “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesin” de belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Mevzuat ve Formlar kısmından ulaşılabilinir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Değerlendirme Kriterleri ve Puanlama Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak ( 1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)
MÜRACAAT YERİ : Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlüğüne, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmalarıgerekmektedir.
Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.
MÜRACAAT TARİHİ : Profesör ve Doçent adayları ilanın Resmi Gazetede ve Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır), Yardımcı Doçent adayları ise Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde müracaatlarını yapmalıdır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav tarihini ve yerini ilgili birimlerden öğrenebileceklerdir.
Belirtilenşartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 

BİRİMİ BÖLÜM/ANABİLİM/ ANASANAT DALI PROF. AÇIKLAMA DOÇENT AÇIKLAMA YRD. DOÇ. AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları 1 İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere        
Tıbbi Biyoloji 1 İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere        
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları     1 Nefroloji yandal uzmanı olmak. İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere    
Çocuk Sağ. ve Hastalıkları 1 Hematoloji uzmanı olmak        
Histoloji ve Embriyoloji         1 Tıp doktoru olmak ve stereolojik yöntemler konusunda çalışmalar yapmış olmak ve İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere
Tıp Eğitimi         1 İngilizce tıp programında çalıştırılmak üzere
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Halk Edebiyatı 1          
Beşeri ve İktisadi Coğrafya     1      
Diş Hekim. Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi 1          
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi     1      
Periodontoloji 1          
Periodontoloji     1      
Ortodonti         1  
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü     1 Bina Bilgisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak    
Mimarlık Bölümü     1 Yapı Bilgisi Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak    
Mimarlık Bölümü         1 Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olup Bina Bilgisi Alanında Doktora Yapmış Olmak
Şehir ve Bölge Planlama     1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olup doktorasını bu alanda yapmış olmak    
Şehir ve Bölge Planlama         1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans mezunu olup doktorasını bu alanda yapmış olmak
Eğitim Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler     1      
Biyoloji Eğitimi     1      
Kimya Eğitimi         1 Mikrodalga ışıma ile sülfenamitlerin sentezi konusunda çalışmalar yapmış olmak
İşitme Engelliler Eğitimi         1 Doktorasını dil ve konuşma bozukluklarında yapmış olmak
İşitme Engelliler Eğitimi         1  
İngiliz Dili Eğitimi         1  
İlahiyat Fakültesi İslam Mezhepleri Tarihi 1          
Kelam 1          
İslam Hukuku         1 İslam hukukunda Taberi fıkhı konusunda çalışmalar yapmış olmak
Mühendislik Fakültesi Kimyasal Teknolojiler     1      
Temel İşlemler         1 Lisans ve yüksek lisans derecesini Kimya Mühendisliği bölümünden almış olmak, İşgüvenliği A sınıfı uzmanlık belgesi sahibi olmak.
Çevre Mühendisliği     1      
Termodinamik ve Enerji Teknolojisi         1 Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini kimya mühendisliği bölümünden almış olmak.
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama 1 Tarımsal Drenaj ve Matematiksel Modeller Alanında araştırmalar yapmış olmak        
Toprak Bilimi 1 Toprak etüt ve haritalama alanında araştırmalar yapmış olmak        
Yemler ve Hayvan Besleme         1 Sığla eterik yağların etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Enzim ve Mikrobiyel Biy.         1 Mikrobiyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım 1 Lisans ve lisans üstü düzeyde Endüstriyel Tasarım dersleri vermiş olmak, Endüstriyel Tasarımve Tekno-Endüstriyel Tasarım alanlarında çalışmalar yapmış olmak        
Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım         1 Lisans düzeyinde Endüstriyel Tasarım dersleri vermiş olmak, Sanat Eğitimi alanında doktora yapmış olmak
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak ve Uzay Mühendisliği 1          
Uçak ve Uzay Mühendisliği     1 Lisans eğitimini Havacılık Mühendisliğinde yapıp, bilişim teknolojileri ve güvenlik yönetimi alanlarındaçalışmalar yapmış olmak    
Uçak ve Uzay Mühendisliği         1 Lisans üstü eğitimini Uçak Havacılık ve Uzay, Uzay Mühendisliği alanlarının birinde yapmış ve İngilizce ders verecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
Veterinerlik Fakültesi Zootekni     1      
Veterinerlik Fakültesi Histoloji-Embriyoloji         1  
Besin Hijyeni ve Teknolojisi         1  
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teori     1 Doçentliğini mikro iktisat alanında almış olup bilgi ekonomisi ve inovasyon konularında çalışma yapmış olmak    
Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği         1  
Turizm Rehberliği         1 Turizm rehberliği lisans mezunu olmak
Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yönetimi         1 Doktorasını sağlık kurumları yönetimi alanında yapmak
Sivil Havacılık Yüksekokulu Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği         1 İngilizce ders verecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Mütercim ve Tercümanlık         1 Yabancı dilde yazma öğretiminde harmanlanmış öğrenme modeli konusunda çalışma yapmış olmak
Bafra Meslek Yüksekokulu Organik Tarım 1          
Tıbbi Aromatik Bitkiler     1      
Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı         1  
 

16:16:31 31.10.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun