Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”ndebelirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- YabancıDil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 -Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Doçent kadrosuna profesörlerin, yardımcı doçent kadrosuna ise profesör ve doçentlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4 -Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Not:1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
2 -İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAK.      
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü PROFESÖR 1  
Çağdaş Yunan Dili ve Edb. ABD PROFESÖR 1  
Güney-Doğu Türk Leh. veEdb. ABD DOÇENT 1 Uygur Türklerinin Dili ve Edebiyatı alanında çalışmaları ve Çince biliyor olmak.
Kuzey-Doğu Türk Lehç. Edb. ABD YARD.DOÇ. 1 Sibirya Sahası Türk-Moğol İlişkileri ve "Tuva Araştırmaları" olmak.
Genel Sosyoloji ve Met. ABD PROFESÖR 1 Doçentlik derecesini sosyoloji bilim dalında almış olmak.
Kurumlar Sosyolojisi ABD YARD.DOÇ. 1 Sosyoloji alanında lisansüstü eğitim almış olmak.
Sosyal Antropoloji ABD YARD.DOÇ. 1 Sosyal antropoloji alanında lisansüstü çalışmalarını yapmış olmak.
Fransız Dili ve Edb. ABD YARD.DOÇ. 1 Fransız Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış ve çağdaş fransız kadın edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
Eskiçağ Tarihi ABD DOÇENT 1 Lisansüstü çalışmalarınıEskiçağ Tarihi alanında yapmış olmak.
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ      
PeriodontolojiABD PROFESÖR 1  
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      
Tarih Eğitimi ABD DOÇENT 1 Doçentliğini Yakınçağ Tarihi alanından almış olmak.
Güzel Sanatlar Eğitimi ABD DOÇENT 1 Doktorasını ve doçentliğini Güzel Sanatlar Eğitimi alanında almış olmak.
Rehberlik ve Psik. Dan. ABD PROFESÖR 1 Doçentliğini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.
Rehberlik ve Psik. Dan. ABD YARD.DOÇ. 1 Doktorasını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.
Eğitim Psikolojisi ABD PROFESÖR 1 Doçentliğini Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.
Eğitim Psikolojisi ABD YARD.DOÇ. 1 Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında almış olmak.
Eğitim Felsefesi ABD YARD.DOÇ. 1 Çağdaş etik konusunda çalışmaları olmak.
ECZACILIK FAKÜLTESİ      
Farmakognozi ABD YARD.DOÇ. 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.
Analitik Kimya ABD DOÇENT 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Eczacılık ve ilaç analizleri konusunda çalışmaları olmak.
FarmasötikKimya DOÇENT 1 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora vedoçent unvanını almış olmak.
Biyokimya ABD YARD.DOÇ. 2 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Biyokimya alanında doktora yapmış olmak,Gen Ekspresyon çalışmalarında deneyim sahibi olmak.
FEN FAKÜLTESİ      
Geometri ABD DOÇENT 1 Manyetik eğriler ve kontak manifoldlar alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
Astrofizik ABD YARD.DOÇ. 1 Yıldız Astrofiziği ve yaşlı yıldızların atmosfer kimyası konusunda çalışmaları olmak
Cebir ve Sayılar Teorisi ABD YARD.DOÇ. 1 RickartModüller konusunda çalışmaları olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ      
Medeni Hukuk ABD YARD.DOÇ. 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, hukuk alanında yükseklisans ve doktora yapmış olmak.
Hukuk Felsefesi ve Sos. ABD DOÇENT 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup, doktora ve doçentlik unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.
İdare Hukuku ABD DOÇENT 1  
Anayasa Hukuku ABD PROFESÖR 1 Anayasa Hukuku alanında doçentliğini almış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ      
Din SosyolojisiABD YARD.DOÇ. 1  
Dinler Tarihi ABD YARD.DOÇ. 1  
İLETİŞİM FAKÜLTESİ      
Basın Ekonomisi ve İşl. ABD PROFESÖR 1 Doçentliğini Uygulamalı İletişim alanında almış olmak.
Halkla İlişkiler ABD DOÇENT 1 Doçentlik unvanını Halkla İlişkiler bilim alanından almış olmak.
Halkla İlişkiler ABD DOÇENT 1 Doçentlik unvanını halkla ilişkiler bilim alanından almış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      
Çocuk Gelişimi ABD DOÇENT 1 Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak.
Hemşirelik ABD YARD.DOÇ. 1 Hemşirelik alanlarından birinde doktora yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      
Hareket ve Ant. Bil. ABD DOÇENT 1 Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.
Spor Yönetim Bilimleri ABD DOÇENT 1 Spor Bilimleri alanında doçent unvanı almış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ      
Bilgisayar Donanımı ABD YARD.DOÇ. 1 Zenginleştirilmiş gerçeklik ve bilgisayarla görme konularında çalışmaları olmak,İngilizce ders verebiliyor olmak.
Bilgisayar Donanımı ABD YARD.DOÇ. 1 Bilgisayar güvenliği ve veri madenciliği konularında çalışmalarıolmak, İngilizce ders verebiliyor olmak,
Devreler ve Sistemler ABD DOÇENT 1  
Genel Fizik ABD PROFESÖR 1 Birleşik yarıiletken ve organik ince filmler üzerine çalışmaları olmak
Kimya Mühendisliği ABD DOÇENT 1 Aktif karbonlar ve adsorpsiyon konularında çalışmaları olmak
Enerji ve Malz. Müh. ABD PROFESÖR 1 Enerji verimli sistemler üzerine çalışmaları olmak.
Enerji ve Malz. Müh. ABD DOÇENT 1 İletken polimer kompozit nanofiber üzerine çalışmaları olmak.
Enerji ve Malz. Müh. ABD YARD.DOÇ. 1 Lignoselülozikbiyokütle üzerine çalışmaları olmak.
Enerji ve Malz. Müh. ABD YARD.DOÇ. 1 Grafenve TEM üzerine çalışmaları olmak.
Atom ve Molekül Fiz. ABD PROFESÖR 1 Fotonikkristaller üzerine çalışmaları olmak.
Uygulamalı Jeofizik ABD PROFESÖR 1 Uygulamalı Jeofizik konusunda çalışmaları olmak.
Biyomedikal Müh. Bölümü PROFESÖR 1 Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, biyoakışkan ve katı dinamiği konusunda çalışmaları olmak.
Biyomedikal Müh. Bölümü DOÇENT 1 Biyolog, kompleks hastalıklarda proteombilim konusunda çalışmaları olmak.
Biyomedikal Müh. Bölümü YARD.DOÇ. 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi, tıbbi görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.
Biyomedikal Müh. Bölümü YARD.DOÇ. 1 Kimya Mühendisliği lisans eğitimi, kemik doku mühendisliği konusunda çalışmaları olmak.
Biyomedikal Müh. Bölümü YARD.DOÇ. 1 Biyolog, nanotıp, hücre programlanması ve kanser tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
Biyomedikal Müh. Bölümü YARD.DOÇ. 1 Biyomedikal veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans eğitimi, biyomedikal alanda doktora yapmış ve ingilizce ders verebiliyor olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ      
İktisat Politikası ABD PROFESÖR 1  
Yönetim ve Çalışma Psik. ABD PROFESÖR 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans eğitimi almış, Sosyal Psikoloji ve Örgüt Psikolojisi alanında doçent unvanı almış olmak.
VETERİNER FAKÜLTESİ      
Zootekni ABD PROFESÖR 1 Veteriner Fakültesi mezunu olmak, laboratuvar hayvanları yetiştiriciliği konularında çalışmaları olmak.
Viroloji ABD PROFESÖR 1 Doktorasınıveterinerviroloji alanında yapmış ve moleküler tanı/moleküler karakterizasyon çalışmaları olmak.
İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Doktorasını moleküler gastroenteroloji alanında yapmış olmak.
BiyoistatistikABD PROFESÖR 1  
TIP FAKÜLTESİ      
Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD DOÇENT 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve Çocuk Metabolizma Hastalıkları uzmanı olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD DOÇENT 1 Vaskülerve kafa kaidesi cerrahisi konularında yurtdışı eğitimi ve çalışmaları olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD DOÇENT 1 Nöroanotomidoktorası sahibi ve Pediatrik nöroşirürji alanında çalışmaları olmak.
İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Hematoloji Bilim Dalı için alınacak olup, İç Hastalıkları ve Hematoloji uzmanı olma şartı aranacaktır.
İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 FizyopatolojiBilim Dalı için alınacak olup, Fizyopatoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış veya fizyopatoloji doktorası yapmış olma şartı aranacaktır.
İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı için alınacak olup, Endoskopik ultrasonografi ve manometri konusunda deneyimli ve akalazyanın endoskopik tedavisi konusunda çalışmaları olma şartı aranacaktır.
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik.ABD PROFESÖR 1 Organ nakli hastalarında gelişen enfeksiyonların tedavisi konusunda çalışmaları olmak.
Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mik.ABD DOÇENT 1 Enfeksiyon İmmünolojisi konusunda çalışmaları olmak.
Biyofizik ABD DOÇENT 1 Biyofizik ve Farmakoloji doktoralarına sahip olmak.
Radyoloji ABD PROFESÖR 1 Nöroradyolojikgirişim konusunda çalışmaları olmak.
Radyoloji ABD DOÇENT 1  
Tıp Eğitimi ve Bilişim ABD YARD.DOÇ. 1 Tıp doktoru olmak, tıp eğitimi alanında yükseklisans, eğitim psikolojisialanında doktora yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ      
Bahçe Bitkileri ABD DOÇENT 1 Asma ıslahında ve bitki moleküler genetiği konusunda çalışmaları olmak.
Süt Teknolojisi ABD DOÇENT 1 Gıda Mühendisliği alanında doktora ve gıda mikrobiyolojisi alanında çalışmaları olmak.
Toprak Bilimi ABD PROFESÖR 1 Toprak Fiziği alanında çalışmaları olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MYO DOÇENT 1 Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış , Travma Psikolojisi, Psikopatoloji, Geropsikoloji konularında çalışmaları olmak.
KALECİK MYO YARD.DOÇ. 1 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmak ve kent sosyolojisikonusunda çalışmaları olmak.

10:44:09 21.10.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun

Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvur

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boşbulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bili

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımalarıgerekm

Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

MardinArtuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımalarıgerekmektedir. 1 -