Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

TİKA PERSONEL ALACAK

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA):
SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I. GENEL
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 23 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 05 Eylül 2014 tarihinde başlayacak olup, 19 Eylül 2014 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.
TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları"uygulanır.
Giriş sınavı 24 Eylül - 02 Ekim 2014 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır.
II. BAŞVURU ŞARTLARI
1. Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olmak,
2. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., ve 10. gruplardan başvuru yapacak adaylar için İngilizce, Fransızca, Arapça, İspanyolca ve Rusça dillerinin herhangi birinden 2012 yılı Sonbahar dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), 2012 yılı Sonbahar dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), 2013 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2014 yılı İlkbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarından (C) düzeyinden; 8. grupta yer alan adaylar ve 9. grupta yer alan adaylardan Boşnakçadan (KPDS veya YDS’ye Sırpçadan girmiş olan adayların sınav sonuçları kabul edilecektir.) başvuracak adaylar için ise (B) düzeyinden aşağı olmamak üzere puan almak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararasıgeçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancıdil sınavında başarılı olmak. Ancak, yabancı dil ile eğitim yapan üniversitelerden mezun olanlar için bu şart aranmaz.
YDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiş oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile eğitim veren bir üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak veya Başkanlıkça bu dillerde yapılacak sınavda başarılı olmak.
Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,
4. Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartlarıuymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir.)
5. Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel Şartlar Tablosu”ndakişartları taşıyor olmak,
 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KATEGORİLERİ VE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR TABLOSU
Gruplar Adet Başvuru Yapabilecek Mezuniyet Alanları Özel Şartlar
1. Grup 3 Üniversitelerin bütün bölümleri TİKA Program Koordinasyon Ofislerinin bulunduğu ülkelerden birinin vatandaşı olmak, en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak, TİKA yurtdışı ofislerinde çalışıyor olmak.
2. Grup 5 Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümleri TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Yurtdışında kalkınma işbirliği ve teknik yardım başta olmak üzere inceleme-araştırma ve Sivil Toplum Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak, TİKA projelerinde aktif bir biçimde yer almış olmak.
3. Grup 2 Üniversitelerin İletişim Fakültelerinde Radyo, TV Sinema, Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı ve diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak. İletişim ve medya sektöründe en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Tercihen yayıncılık, kurumsal iletişim, grafik tasarımı, internet medyası, web tasarımı konularında çalışmış olmak.
4. Grup 2 Üniversitelerin Bilgisayar, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve diğer bilişimle doğrudan ilgili bölümlerinden mezun olmak. Bilişim Sektöründe en az iki yıllık iş tecrübesine sahip olmak. Kurumsal yazılım geliştirme, yönetim bilgi sistemleri, internet ve bilgi güvenliği konularında çalışmış olmak. (İlgili konularda ibraz edilecek sertifikaların MEB onaylı olması gerekmektedir.)
5. Grup 2 Üniversitelerin Mimarlık ve mimari restorasyon bölümlerinden mezun olmak veya Mimarlık, Mimari Restorasyon alanında lisansüstü dereceye sahip olmak şartıyla, İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak. Mimari Restorasyon alanında en az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Tercihen Klasik Osmanlı Mimarisi üzerine araştırma- incelemelerde bulunmuş, yayın yapmış, proje ve uygulamalarda çalışmış olmak.
6. Grup 2 Üniversitelerin sosyoloji, antropoloji ve psikoloji eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak. En az iki yıl hizmet süresine sahip olmak. Tercihen TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü sahaya ilişkin araştırma, inceleme çalışmalarında yer almış, yayın yapmış veya uluslararası kuruluşlarda çalışmış, proje yürütmüş olmak.
7. Grup 1 Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmak. En az az iki yıllık hizmet süresine sahip olmak. Geleneksel Türk El Sanatları, tercihen kalem işi Süsleme Sanatı alanında uzmanlık sahibi olmak.
8. Grup 3 Arapça (2) Fransızca (1) Üniversitelerin Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden veya ilgili dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden birinden mezun olmak. Mütercim ve tercümanlık alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak.
9. Grup 2 Boşnakça (1)
Arnavutça (1)
Üniversitelerin tüm bölümleri. Tercihen Mütercim tercümanlık bölümlerinden veya ilgili dillerin dil ve edebiyatının fakülte düzeyinde öğretildiği bölümlerinden birinden mezun olmak. Mütercim ve tercümanlık alanında en az iki yıl hizmet süresine sahip olmak.
10. Grup 1 adet Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İlahiyat, İslami İlimler, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak. Matbu ve el yazması Eski Türkçe (Osmanlıca) metin okuma ve çeviri yazısı (transkripsiyon) konularında deneyim sahibi olmak. Tercihen TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü bölgelerle ilgili tarihi kültürel mirasa ilişkin lisansüstü çalışma sahibi olmak.
TOPLAM 23    
         
           
 
III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 19 Eylül 2014 Cuma günü mesai bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:15 Ulus/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru için istenen belgeler:
a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu,
b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunlarıiçin ayrıca denklik belgesi),
c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda en az yüzde yetmiş oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslıveya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)
ç) Sözleşmeli yerli uzmanlar için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, sözleşmeli yabancı uzmanlar için pasaport örneği,
d) Sözleşmeli yerli uzmanlar için adli sicil kaydıyazılı beyanı, sözleşmeli yabancı uzmanlar için ise sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,
e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
f) Sözleşmeli yerli uzman adaylarından erkek olanlar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,
ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,
h ) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.
Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça kendilerine verilecek sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.
IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN
Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü sınavda her adaya ayrıayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarıderecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını kazanmış kabul edilecektir.
Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.
Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin 7 ncifıkrasına göre, Türk İşbirliği ve koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesi Esasları uygulanır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I. GENEL
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına sözlü giriş sınavı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfı 9 uncu derece kadrolara atanmak üzere aşağıda belirtilen öğrenim dallarında ve sayılarda TİKA Uzman Yardımcısıalınacaktır. Müracaatlar 15 Eylül 2014 tarihinde başlayacak olup, 30 Eylül 2014 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın web sayfasından ilan edilecektir.
Giriş sınavı 13 Ekim-17 Ekim 2014 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresinde yapılacaktır.
 
Gruplar Öğrenim Dalı Kadro Sayısı
1. Grup Fakültelerin İnşaat Mühendisliği (2), Elektrik Mühendisliği (1), Makine Mühendisliği (1), Mimarlık bölümleri (2) 6
2. Grup Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Maliye Bölümleri 7
3. Grup İletişim Fakülteleri 2
TOPLAM 15
 
II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilenşartlar aranır:
1) 14.07.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2)En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin yukarıda belirtilen öğrenim dallarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçinde ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Sınavın yapıldığıtarihte 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak. Bu şartları taşımayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.
4)Son başvuru tarihi itibariyle 6-7 Temmuz 2013 veya 5-6 Temmuz 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS):
a)Birinci grupta yer alanlar için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
b)İkinci grupta yer alanlar için bölümlere göre aşağıdaki puan türlerinden en az 70 puan almışolmak.
 
Sıra No Bölüm KPSS Puan Türü
1 İktisat KPSSP 22
2 İşletme KPSSP 23
3 Maliye KPSSP 24
4 Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi KPSSP 30
5 Uluslararası İlişkiler KPSSP 33
 
c) Üçüncü grupta yer alan bölümler için KPSSP-3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
5) 2012 yılı Sonbahar dönemi Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı(KPDS), 2012 yılı Sonbahar dönemi Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı(ÜDS), 2013 yılı İlkbahar, Sonbahar dönemleri veya 2014 ilkbahar dönemi Yabancı Dil Sınavı (YDS) sınavlarında; İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça veya Rusça dillerinin herhangi birinden en az (B) düzeyinde puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulunca buna denk kabul edilen ve son 2 (iki) yılda (30 Eylül 2012 ve daha sonraki tarihli) alınmış uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.
III. BAŞVURU ŞEKLİ VE GEREKLİ BELGELER
1)TİKA Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 15 Eylül 2014 tarihinde başlayıp, 30 Eylül 2014 günü mesai saati bitimine (saat 18.00) kadar yapılabilecektir.
2) Başvurular, elektronik ortamda http://www.tika.gov.tr web adresinde bulunan sınav linki veya doğrudan http://sinav.tika.gov.tr web adresinden istenen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve istenen belgelerin başvuru tarihi bitimine kadar TİKA Başkanlığı (İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Atatürk Bulvarı No: 15 Ulus/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta yolu ile iletilmesi ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
3) Başvuru için istenen belgeler:
a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru Formu
b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),
c) KPSS sınav sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı,
d) KPDS, ÜDS, YDS sınav sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı,
e) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş,
f) İki adet vesikalık fotoğraf,
g) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,
h) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
i) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
4)Eksik belge ve/veya bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
IV. BAŞVURULARIN İNCELENMESİ VE ADAYLARIN SINAVA KABULÜ
1) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sınava çağrılacaktır.
2) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binasıgirişinde ilan edilecektir.
3) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Buşartlarda olmayan nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.
V. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
1) Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.
2) Sözlü sınav, adaylar;
a. Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi ve Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel yetenek ve genel kültürü,
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkanı ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
VI. DEĞERLENDİRME VE İLAN
1) Başarı puanı adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla sözlü sınav puanına ve KPSS puanına bakılır, puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
2) Giriş sınavı sonuçları, Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca kazanan adayların adreslerine de tebliğ edilir.
3) Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.
4) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığıkadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 656 sayılı Türkİşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.
5) Sınavı kazananların uzman yardımcılığına atanmalarıiçin atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta veya ilanda belirtilen süre içinde, istenilen belgelerle birlikte TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekir.
6) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen veya ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
7) Başvurusu kabul edilip, isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
VII. BİLGİ ALMA
Sınav ile ilgili bilgi, TİKA Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 508 11 43 - 44 - 45 numaralı telefonlarından, 0 (312) 309 89 56 no’lufaks ve/veya sinav@tika.gov.tr e-posta adresine yazılarak alınabilir.
 

09:15:31 03.09.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun