Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır. Profesör, doçent ve yardımcı doçent kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Profesörlük ve doçentlik kadrosuna başvuracakların; Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; yardımcı doçent kadrosuna başvuracakların ilgili birimlere bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Dosya içeriği;
- Başvuru için asgari koşulları sağladığına dair belge
- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti)
- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti)
- Özgeçmiş
- Yayın Listesi (Profesör kadrosuna başvuranlar başlıca araştırma eserini belirteceklerdir.)
- TC Kimlik No
- Fotoğraf (1 adet)
- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara ilişkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı çalışmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri
(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent ve Yardımcı Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile başvuracaklardır.)
1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür.
2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3 - Başvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve İlkelerde öngörülen koşulları yerine getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.
Not: 1- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
2 - İlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

BİRİM UNVAN ADET AÇIKLAMALAR
DİL VE TARİH-COĞ. FAKÜLTESİ    
Sosyal Antropoloji ABD PROFESÖR 1 Sosyal Antropoloji disiplininin "Maddi Kültür" alt alanında zaman ve sosyal organizasyon konularında çalışmış ve saha araştırması yapmış olmak.
Klasik Arkeoloji ABD PROFESÖR 1  
Leh Dili ve Edb. ABD DOÇENT 1  
Sosyal Psikoloji ABD YRD.DOÇ. 1  
Gelişim Psikolojisi ABD YRD.DOÇ. 1  
Uygulamalı Sosyoloji ABD YRD.DOÇ. 1  
Ortaçağ Tarihi ABD DOÇENT 1 İlhanlı Moğol tarihi alanında uzmanlaşmış olmak.
PaleoantropolojiABD PROFESÖR 1  
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü PROFESÖR 2  
Yunan Dili ve Edb. ABD PROFESÖR 1  
Türkiye Coğrafyası ABD YRD.DOÇ. 1  
ECZACILIK FAKÜLTESİ      
FarmasötikTeknoloji ABD YRD.DOÇ. 2 Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak.
FarmasötikMikrobiyoloji ABD YRD.DOÇ. 1 FarmasötikMikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak.
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    
Zihin Engellilerin Eğit. ABD DOÇENT 1 Yükseklisansve doktora eğitimini Özel Eğitim alanında tamamlamış olmak, öğrenme güçlüğü alanında, okuma yazma konusunda uzmanlaşmış olmak.
Zihin Engellilerin Eğit. ABD YRD.DOÇ. 1 Doktora eğitimini İşitme Engellilerde Okuma Güçlükleri alanında tamamlamış olmak.
Eğitim Ekonomisi ABD PROFESÖR 1 Doçentlik sonrası Eğitim Ekonomisi ve Eğitim Politikası alanlarında ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Ekonomisi ABD YRD.DOÇ. 1 Lisansüstü programlarını Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında tamamlamış olmak.
Okul Öncesi Eğitimi ABD DOÇENT 1 Çocuk Gelişimi alanında doçent unvanı almış olmak.
Sosyal Bilg. Eğitimi ABD YRD.DOÇ. 1 Tarih Bölümü mezunu olmak ve lisansüstü eğitimini Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında tamamlamış olmak.
Bilgisayar ve Öğr. Tekn. Eğit. ABD PROFESÖR 1 Doktorasını Eğitim Teknolojisi alanında yapmış ve doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak.
Bilgisayar ve Öğr. Tekn. Eğit. ABD DOÇENT 1 Doktorasını Eğitim Teknolojisi alanında yapmış ve doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak.
Sınıf Öğretmenliği ABD PROFESÖR 1 Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak ve aynı alanda doçentlik unvanı almış olmak.
İngiliz Dili Eğitimi ABD YRD.DOÇ. 1 İngiliz Dili Eğitimi yada İngiliz Dilbilimi bölümlerinden lisans mezunu olma, yükseklisans ve doktora eğitimini dil eğitimi alanında yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ      
Genel Astronomi ABD DOÇENT 1  
Genel Astronomi ABD YRD.DOÇ. 1 Yıldız Astrofiziği alanında fotometrik ve tayfsal çalışmalar yapmış olmak, yıldız atmosferleri konusunda tayfsal çalışma deneyimi ve uluslararası yayını bulunmak.
Geometri ABD PROFESÖR 1 Kontaktve sasakian manifoldlarda eğriler ile ilgili çalışma yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik ABD PROFESÖR 1 Tek ve çok değişkenli ortagonal, biortogonal, dortogonal polinomlar ve bunları içeren lineer pozitif operatörler ile yaklaşım alanında çalışma yapmış olmak.
Uygulamalı Matematik ABD DOÇENT 1 Gecikmeli ve impulsive diferensiyel denklemlerin kalitatif incelemesi alanında çalışma yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ      
Medeni Hukuk ABD DOÇENT 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını Medeni Hukuk alanında almış olmak.
Avrupa Birliği Hukuku ABD PROFESÖR 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, doçentlik unvanını Avrupa Birliği Hukuku alanında almış olmak.
Ceza ve Ceza Muh. Hukuku ABD PROFESÖR 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, doçentlik unvanını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak.
Medeni Usul ve İc. İflas Huk. ABD PROFESÖR 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında almış olmak.
Medeni Usul ve İc. İflas Huk. ABD DOÇENT 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku alanında almış olmak.
Hukuk Felsefesi ve Sos. ABD PROFESÖR 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, doçentlik unvanını Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi alanında almış olmak.
İş ve Sos. Güv. Hukuku ABD PROFESÖR 1 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doktora yapmış olmak, doçentlik unvanını İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında almış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ      
İslam Felsefesi ABD PROFESÖR 2  
Din Sosyolojisi ABD DOÇENT 1  
Tasavvuf ABD DOÇENT 1  
Mantık ABD YRD.DOÇ. 1  
Din Psikolojisi ABD YRD.DOÇ. 1  
İslam Mezhepleri Tarihi ABD YRD.DOÇ. 1  
İLETİŞİM FAKÜLTESİ      
Fotoğrafçılık ve Grafik ABD DOÇENT 1 İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema bölümü mezunu, yüksek lisans ve doktora eğitimini Radyo Televizyon Sinema Anabilim dalında tamamlamış olmak ve doçentlik unvanını sinema alanında almış olmak.
Fotoğrafçılık ve Grafik ABD YRD.DOÇ. 1 İletişim Fakültesi mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora eğitimini Radyo Televizyon Sinema Anabilim dalında tamamlamış olmak. Görsel kültür alanında çalışmalar yapmış olmak.
Genel Gazetecilik ABD YRD.DOÇ. 1 Lisans öğrenimini Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak ve doktorasını Sosyoloji alanında yapmış olmak.
Basın Yayın Tekniği ABD PROFESÖR 1 Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak.
Basın Ekon. ve İşl. ABD PROFESÖR 1 Doçentlik unvanını iletişim Bilimleri alanında almış olmak.
Halkla İlişkiler ABD YRD.DOÇ. 1 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler konusunda çalışmaları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ      
Bilgisayar Bilimleri ABD DOÇENT 1  
Bilgisayar Bilimleri ABD YRD.DOÇ. 1  
KatıhalFiziği ABD YRD.DOÇ. 1 Manyeto kalorik ve baro kalorik özellikler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Gıda Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 Isıl işlem, Matematiksel Modelleme ve Optimizasyon alanında uzman olmak.
Uygulamalı Jeoloji ABD DOÇENT 1  
Kimya Mühendisliği ABD PROFESÖR 1 Proses Kontrol alanında uzman olmak.
Kimya Mühendisliği ABD YRD.DOÇ. 1 Nanotabakazeolit membranlar ve uygulama alanlarında uzman olmak.
Kontrol ve Kumanda Sis. ABD PROFESÖR 1  
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    
Hemşirelik ABD DOÇENT 1 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında doktora yapmış olmak ve Hemşirelik Bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Hemşirelik ABD YRD.DOÇ. 1 Hemşirelik Anabilim Dalı veya Hemşireliğin herhangi bir alanında doktora yapmış olmak.
Sağlık Kurumları Yön. ABD DOÇENT 1 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olup, Sosyal Politika Bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Sağlık Kurumları Yön. ABD DOÇENT 1 Sağlık İdaresi alanında lisans, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olup, Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak.
Sağlık Kurumları Yön. ABD YRD.DOÇ. 1 Sağlık İdaresi alanında lisans, Sağlık Kurumları Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora mezunu olmak.
Sosyal Hizmet ABD DOÇENT 1 Sosyal Hizmet alanında doçent unvanı almış olmak.
Sosyal Hizmet ABD YRD.DOÇ. 1 Sosyal Hizmet anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Sosyal Hizmet ABD YRD.DOÇ. 1 Ölçme Değerlendirme anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi ABD YRD.DOÇ. 1 Yüksek lisans ve doktora eğitimini Çocuk Gelişimi alanında yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi ABD DOÇENT 1 Yüksek lisans ve doktora eğitimini Çocuk Gelişimi alanında yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ      
İktisadi Gel.ve Ulus.İktisat ABD YRD.DOÇ. 1  
Muhasebe ve Finansman ABD PROFESÖR 1  
Ticaret Hukuku ABD PROFESÖR 1  
Üretim Yön. ve Pzl. ABD PROFESÖR 1  
Siyaset ve Sos. Bil. ABD PROFESÖR 2  
Siyaset ve Sos. Bil. ABD DOÇENT 1  
Hukuk Bilimleri ABD PROFESÖR 1 Devletler Özel Hukuku alanı için alınacak olup, Devletler Özel Hukuku (Uluslararası Özel Hukuk) alanında doktora yapmış olmak.
Yönetim Bilimleri ABD DOÇENT 1  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ      
Hareket ve Antrenman Bil. ABD YRD.DOÇ. 1 Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu mezunu olmak ve doktora eğitimini Beden Eğitimi ve Spor alanında yapmış, alanında yurtdışı çalışma deneyimine sahip olmak.
TIP FAKÜLTESİ      
BiyoistatistikABD DOÇENT 1  
BiyoistatistikABD YRD.DOÇ. 1  
Histoloji-Embriyoloji ABD PROFESÖR 1 Tıp Fakültesi mezunu ve yardımlı üreme teknikleri alanında klinik deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD PROFESÖR 1 Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı için alınacak olup, yoğun bakım uzmanı olma şartı aranacaktır.
Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD PROFESÖR 1 Çocuk Nefrolojisi ve Çocuk Romatolojisi uzmanı olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD DOÇENT 1 Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk Onkolojisi uzmanı olma şartı aranacaktır.
Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD DOÇENT 1 Çocuk Göğüs Hastalıkları uzmanı olma şartı aranacaktır.
Göğüs Hastalıkları ABD PROFESÖR 1  
İç Hast. ABD DOÇENT 1 FizyopatolojiBilim Dalı için alınacaktır.
İç Hast. ABD PROFESÖR 1 RomatolojiBilim Dalı için alınacaktır.
İç Hast. ABD DOÇENT 1 Geriatri Bilim Dalı için alınacaktır.
Kardiyoloji ABD DOÇENT 1  
Ruh Sağlığı ve Hast. ABD PROFESÖR 1  
Ruh Sağlığı ve Hast. ABD DOÇENT 1  
Radyoloji ABD DOÇENT 1 Girişimsel Nöroradyolojik işlemler konusunda deneyimli olmak.
Radyoloji ABD DOÇENT 2  
Anesteziyoloji ve Rean. ABD DOÇENT 1  
Genel Cerrahi ABD DOÇENT 1 Morbidobezite cerrahisinde deneyimli olmak.
Genel Cerrahi ABD DOÇENT 1 Transplantasyon cerrahisinde deneyimli olmak.
Göğüs Cerrahisi ABD DOÇENT 1  
Tıbbi Patoloji ABD YRD.DOÇ. 1  
Plastik ve Rekons. Cer. ABD YRD.DOÇ. 1  
Anatomi ABD DOÇENT 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak.
Tıbbi Biyokimya ABD PROFESÖR 2  
Fizyoloji ABD YRD.DOÇ. 1 Tıp Fakültesi mezunu, Fizyoloji uzmanı ve moleküler teknikler konusunda deneyimli olmak.
Acil Tıp ABD DOÇENT 1 Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olmak ve Acil Tıp Anabilim Dalında öğretim üyesi deneyimi olmak.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ.ve Hst. ABD PROFESÖR 1  
Göğüs Hastalıkları ABD DOÇENT 1  
Halk Sağlığı ABD PROFESÖR 2  
Halk Sağlığı ABD DOÇENT 1  
Kulak Burun Boğaz Hast. ABD DOÇENT 1  
Ortopedi ve Travm. ABD DOÇENT 1  
Üroloji ABD YRD.DOÇ. 1 Üroloji uzmanı olmak ve pelvik taban sağlığı rekonstrüktif cerrahi alanında deneyimli olmak.
Çocuk Cerrahisi ABD YRD.DOÇ. 1  
VETERİNER FAKÜLTESİ      
Anatomi ABD YRD.DOÇ. 1 Evcil hayvanların anatomik yapılarının ileri görüntüleme (MRI) tekniklerinde yayın ve deneyim sahibi olmak.
Farmakoloji ve Toksikoloji ABD DOÇENT 1 Biyoeşdeğerlik konusunda deneyim sahibi olmak.
Mikrobiyoloji ABD YRD.DOÇ. 1  
Genetik ABD YRD.DOÇ. 1 Veteriner Fakültesi mezunu olup, çiftlik hayvanlarında, çoklu doğuma etki eden aday genler üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Doğum ve Jinekoloji ABD DOÇENT 1 Kedi ve köpeklerde gebelik pato-fizyolojisi ve gebelik sonlandırma üzerine çalışmalar yapmış olmak.
İç Hastalıkları ABD PROFESÖR 1 Üroloji ve Nefroloji alanında deneyimli ve yurtdışı tecrübesi olmak
Histoloji-Embriyoloji ABD PROFESÖR 1 Veteriner Fakültesi mezunu ve sinaptonemal kompleks konusunda yayını olmak
Histoloji-Embriyoloji ABD DOÇENT 1 Veteriner Fakültesi mezunu ve mukozal immun sistem histolojisi konusunda yayını olmak
Fizyoloji ABD DOÇENT 1 Sindirim Fizyolojisi (Rusitec) konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ      
Bahçe Bitkileri ABD DOÇENT 1 Sebzelerde glukozinolat biyosentezi ve bitki moleküler genetiği konusunda çalışıyor olmak.
Fitopatoloji ABD DOÇENT 1 Moleküler Bitki Mikolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Su Ürünleri ABD YRD.DOÇ. 1 Balıklarda beslenme fizyolojisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Su Ürünleri ABD YRD.DOÇ. 1 Balıklarda kromozom manüplasyonları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Süt Teknolojisi ABD YRD.DOÇ. 1 İlgili anabilim dalında yükseklisans ve doktorasını yapmış olmak.
Tarım İşletmeciliği ABD YRD.DOÇ. 1  
Tarım Makinaları ABD DOÇENT 1  
Entomoloji ABD YRD.DOÇ. 1 Entomolojide konukçu-parazitoit ilişkileri alanında çalışmalar yapmış olmak.
Entomoloji ABD YRD.DOÇ. 2 Entomolojide moleküler biyoloji ve fizyoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.
HAYMANA MESLEK YO YRD.DOÇ. 1 Fizyoterapi programı için alınacaktır
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
27.09.2013 tarih ve 28778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemize alınacak öğretim üyeleri ile ilgili ilanda İletişim Fakültesi Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı bir adet profesör kadrosu ile Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı bir adet profesör kadrosunun açıklama kısımlarında “Gazetecilik Bölümünde en az 5 (beş) yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak” yazılması gerekirken sehven yazılmadığı anlaşılmıştır. İlanın ilgili bölümü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

BİRİMİ UNVAN ADET AÇIKLAMA
İLETİŞİM FAKÜLTESİ      
Basın Yayın Tekniği ABD PROFESÖR 1 Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak. Gazetecilik Bölümünde en az 5 (beş) yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.
Basın Ekonomisi ve İşletmeciliği ABD PROFESÖR 1 Doçentlik unvanını İletişim Bilimleri alanında almış olmak. Gazetecilik Bölümünde en az 5 (beş) yıl öğretim üyesi olarak çalışmış olmak.
8260/1-1

08:54:19 27.09.2013

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun

Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvur

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boşbulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bili

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımalarıgerekm

Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

MardinArtuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımalarıgerekmektedir. 1 -