Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

MADENLERDE ARAMA DÖNEMİ FAALİYETLERİ
ARAMA RUHSATI ALIM SÜRECİ:
 
            Arama ruhsatı talepleri Migem ( Maden İşleri Genel Müdürlüğüne) arama projesi ile yapılmaktadır. Arama dönemindeki en önemli kıstaslardan biri mali yeterliliğin getirilmiş olmasıdır. Bu kavram arama dönemlerinde yapılacak işlerin alt limitini maddi olarak belirtmesidir. Bu harcama tutarları Ek form-2 de belirtilmekte ve her sene Migem tarafından güncellenmektedir.               Arama ruhsat talebi 2B, 3, 4, 5, 6 cı grup madenler için yapılmaktadır. Yeni kanuna göre; I. Grup ve II. Grup (a) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b), III. Grup, IV. Grup ve VI. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
Yeni kanuna göre arama dönemleri Ön arama, Genel arama ve Detay arama dönemi olarak sınıflandırılmıştır. Bu dönemler;
 
            Ön arama dönemi:      
            Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, maden arama projesinde belirtilen faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun ( ek form-7) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama dönemine hak sağlar. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
 
            Genel arama dönemi:
            Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden kaynağına ilişkin bilgiler ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun ( ek form-8) verilmesi zorunludur. Aksi takdirde teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
 
            Detay arama dönemi:
            Yükümlülüğünü yerine getiren ruhsat sahipleri IV. ve VI. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. Detay arama döneminde her yıl, görünür maden rezervine ilişkin bilgileri ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun ( ek form-9) verilmesi zorunludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda teminat irad kaydedilerek ruhsat iptal edilir. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
 
****Diğer gruplardaki ruhsatlarda ( IV. ve VI. Grup madenler hariç)  genel arama dönemi sonuna kadar rezerv bilgilerini de içeren arama faaliyet raporu ile birlikte işletme projesinin verilmesi zorunludur.
 
****Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, Genel Müdürlükçe görünür rezervin %10'una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Burada dikkat edilecek durum arama döneminde yapılacak üretimde mülkiyet izinleri ve CED izinin de alınacak olmasıdır.
 
            ARAMA DÖNEMLERİNDE ASGARİ FAALİYET YETERLİLİKLERİ
 
ÖN ARAMA DÖNEMİ:
1-Yüzey/mostradan örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçların teslim     edilmesi,
2-Çalışma alanı/alanlarının yüzey jeoloji haritasının hazırlanması, görülen/tespit edilen mineral/maden    kaynaklarının harita üzerinde gösterilmesi. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
3-Maden jeolojisi öngörüleri veya maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin   yapılması,
4-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması.
 
GENEL ARAMA DÖNEMİ:
A) II (b), III. ve V. GRUP;
1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile    örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,
2-Yapılan yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların sonuçlarının verilmesi,
3-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,
4-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve    sonuçlarının verilmesi,
5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
6-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,
7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı

B) IV. ve VI. GRUP;
1-Ruhsat sahasının genel topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri sondaj yerleri ile    örnek(numune) alınan yerler ve benzeri noktaların gösterilmesi,
2-Mostra haricinde ayrıca yarma ve/veya galeri, kuyu, sondaj ve benzeri çalışma yapılması ve     sonuçlarının verilmesi,
3-Örnek(numune)/örnekler alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve sonuçlarının verilmesi,
4-Ruhsat sahasının detay jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin yapılması,
5-Maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
6-Kaynağın/rezervin iki boyutlu olarak modellenmesi,
7-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
 
DETAY ARAMA DÖNEMİ:
1-Çalışma alanının detay topografik haritasının hazırlanması ve yarma, kuyu, galeri, sondaj yerleri ile    örnek(numune) alınan yerler ve benzeri gibi noktaların gösterilmesi,
2-Yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışmaların yapılması ve sonuçlarının verilmesi,
3-Çalışma alanını temsil edecek sayıda örnek(numune) alınarak test/analiz yapılması/yaptırılması ve    sonuçlarının verilmesi,
4-Yapılan detay jeokimya haritaları ve/veya jeofizik haritalarının verilmesi,
5-Detay maden jeolojisi haritasının hazırlanması ve jeolojik kesitlerinin yapılması,
6-Yeraltı işletmeleri için detay yeraltı jeoloji haritasının hazırlanması ve kesitlerinin     yapılması,
7-Kaynağın/rezervin üç boyutlu olarak modellenmesi,
8-Kaynak/rezerv raporu hazırlanması. MarblePort Türkiye'nin Doğal Yapı Taşları Maden Ve Mermer Portalı
 
***NOT: a) Ön/Genel/Detay arama dönemlerine göre yukarıda belirtilen grubuna uygun asgari              faaliyetlerin yapılması zorunludur.
        b) Yapılan asgari faaliyetlerin, ruhsatın verildiği grup ve maden için yeterli olması gerekli

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız

  
YENİ MADENCİLİK FAALİYETLERİ (MADEN KANUNU) UYGULAMAYÖNETMELİĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ.
http://www.marbleport.com/madenkulturu-madencilik-faaliyetleri-uygulama-ynetmeligi-yeni-161.html


HAZIRLAYAN: MADEN MÜHENDİSİ, TAYFUN KARADENİZ

DAHA FAZLA BİLGİ VE YARDIM İÇİN : 0532 285 86 55

MADEN - MERMER RUHSATI NASIL ALINIR?