Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK EKLERİ


 EK-1
            
                 
YETERLİK BELGESİ TOPLANTI TUTANAĞI
 
Başvuru Sahibi                          :
Komisyon Toplantı Tarihi         :
Toplantı No                              :
 
Toplantıda yapılan değerlendirme neticesinde ………..nin yeterlik belgesi talebi Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik Yönetmeliği gereğince komisyonumuzca uygun bulunmuştur/bulunmamıştır.
 
 
 
    Üye                      Üye                        Üye               Başkan Yrd.                   Başkan
Adı Soyadı         Adı Soyadı              Adı Soyadı           Adı Soyadı                 Adı Soyadı   
    İmza                   İmza                          İmza                     İmza                           İmza
 
 
EK-2
YETERLİK BELGESİ KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN VE
SÖZLEŞMELİ PERSONEL TABLOSU
 
Rapor, Proje veya Belgenin Adı                     :
Ruhsat Sahibi                                                 :
Ruhsat No                                                      :
Rapor, Proje veya Belgeye Konu İl, İlçe        :
Yeterlik Belge No                                           :
 
 

 
Yönetmeliğin İlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel
 
Adı Soyadı Mesleği İmzası
Koordinatör
 
     
Maden Mühendisi
(Madde 5/1-a)
 
     
Jeoloji Mühendisi
(Madde 5/1-a)
 
     
Personel
(Madde 5/1-b)
 
     
Maden Mühendisi
(Madde 5/1-c)
 
     
Jeoloji Mühendisi
(Madde 5/1-c)
 
     
Maden Mühendisi
(Madde 5/2)
     
Sözleşme ile hizmet alımı yapılan personel      
Sözleşme ile hizmet alımı yapılan personel      
Sözleşme ile hizmet alımı yapılan personel      
 
 
 
EK-3
 
YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER, İSTİHDAM EDİLEN
PERSONELVE KOORDİNATÖRİÇİN CEZA PUANI TABLOSU
 
 
YTK Adı                                                        :                                                                                 
Yeterlik Belge No                                          :
Personel Adı                                                  :
Koordinatör Adı                                           :
Rapor, Proje veya Belgenin Adı                   :
Ruhsat Sahibi                                    :
Ruhsat No                                                     :
Rapor, Proje veya Belgeye Konu İl, İlçe     :
 
 
Sıra
 
Yerine Getirilmeyen Yükümlülük
YTK İçin Ceza Puanı Personel İçin Ceza Puanı Koordinatör İçin Ceza Puanı
1 Genel Müdürlüğe verilen rapor, proje veya teknik belgenin doğru olmadığının tespit edilmesi: 5
 
 
 
10
 
 
 
5
 
 
 
*YTK’nın hazırladığı rapor, proje veya teknik belgede, kaynağı gösterilmeden alıntı yapılması 1
 
2
 
1
 
* YTK’nın hazırladığı rapor, proje veya teknik belgede, konu ile ilgisi olmayan bilgi veya belge bulunması  
1
 
 
2
 
 
1
 
*YTK tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğe verilen personelin imzasının bulunduğu rapor, proje veya teknik belgenin mesleği ile ilgili bölümünün doğru olmadığının tespit edilmesi  
1
 
2
 
 
 
 
1
 
*YTK tarafından hazırlanarak Genel Müdürlüğe verilen personelin imzasının bulunduğu rapor, proje veya teknik belgede mesleği ile ilgili bölümünde gerçek dışı ve yanıltıcı beyanlarda bulunulması  
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
*YTK’nın hazırladığı rapor, proje veya teknik belgede, mesleğine ilişkin bölümde konu ile ilgisi olmayan bilgi veya belge bulunması  
1
 
2
 
1
2 Yönetmelik gereğince görevlendirilmesi zorunlu olan personel sayısı eksildiği halde eksilme tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu durumun Genel Müdürlüğe bildirilmemesi 5 - -
3 YTK’nın, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olması şartını kaybetmesi halinde bu eksikliğini 3 ay içerisinde tamamlamaması 5 - -
4 YTK’nın kuruluş şartlarındaki zorunlu personellerde eksiklik olması halinde 15 gün içerisinde eksikliğinin giderilmemesi 5 - -
5 YTK’nın herhangi bir nedenle yeterliğini kaybetmesine rağmen Genel Müdürlüğe rapor, proje veya teknik belge vermesi
 
30 - -
6 Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası gereğince YTK’da görev yapan personelin hazırladığı rapor, proje veya teknik belgeyi imzaladığı tarihte YTK’da istihdam edilmediğinin tespit edilmesi 30 20 10
7 Ruhsat sahibi ile yapılan sözleşmenin bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe verilmemesi 5 - -
8 Yeterlik belgesi alma/uzatma aşamasında sunulan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan belgelerde veya personel değişikliklerinin, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmemesi 5 - -
9 Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve sürekli istihdam edilen personelin SGK bildirimlerinin ya da ortak olduklarının devamına ilişkin belgelerinin kayıt altında tutulmaması, denetimlerde hazır bulundurulmaması, her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe bildirilmemesi 5 - -
10 Genel Müdürlük tarafından yazı ile gerekli bilgi ve belgelerin istenmesinden itibaren, söz konusu bilgi ve belgelerin iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe verilmemesi 5 - -
11 İstihdam edilen personelin Genel Müdürlük ve/veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca düzenlenen eğitime YTK tarafından katılımının sağlanmaması 5 - -
12 İstihdam edilen personelin Genel Müdürlük ve/veya yetkilendirdiği kurum/kuruluşlarca düzenlenen eğitime katılmaması - 5 -
13 Yapılacak yerinde denetimlerde yetkili bulundurulmaması veya istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi 15 - -
14 Ruhsat sahibi ile YTK arasında yapılan sözleşmenin sona ermesi halinde ruhsatla ilgili YTK’da bulunan tüm bilgi ve belgelerin birer suretinin ruhsat sahibine verilmemesi 5 - -
15 YTK’nın ruhsat sahiplerine taahhüt ettiği yükümlülüklere ilişkin olarak, elektronik/kâğıt ortamında ürettiği her türlü bilgi ve belgeyi Genel Müdürlük, maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmecilerinin izni olmadan paylaşması 5 - -
16 YTK personeli olmayanlar ile YTK arasında kuruluş aşamasından sonra yapılan sözleşmelerin, YTK tarafından sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Genel Müdürlüğe verilmemesi 5 - -
17 Yer altı kömür ocaklarında 3 ayda bir, diğer ocaklarda 6 ayda bir raporlama yapılmaması, bir örneğinin ruhsat sahibine verilmemesi veya bir örneğinin muhafaza edilmemesi 5 - -
***Personel ceza puanları, teknik belgede cezaya sebebiyet veren ilgili personele ve koordinatöre uygulanır.
***Koordinatör ile ilgili mühendis aynı kişi olup ceza puanı uygulanması halinde,
      ceza puanı yüksek olan uygulanır. Aynı ceza puanı söz konusu olursa tek ceza uygulanır.
 
 
 
EK-4
 
T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
Maden İşleri Genel Müdürlüğü
 
 
 
YETERLİK BELGESİ
 
 
            Bu belge ……. tarih ve …… sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik uyarınca Maden Kanunu kapsamında rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili olmak üzere verilmiştir.
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   ………………….
                                                                                                                               Bakan a.
                                                                                                                           Genel Müdür
 
 
 
Belge No         :
Veriliş Tarihi  :
Kuruluş Adı    :
 
 
 
Bu Belge verildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl için geçerlidir.

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER