Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK (1-3 EKLER)

Ek-1

ENERJİ YÖNETİCİSİ VE ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ
1. Enerji yöneticisi sertifikası alan kişilerden beklenen yetkinlikler
Enerji yöneticisi sertifikası alacak kişilerin aşağıdaki yetkinliklere sahip olması hedeflenir.
a) Dünyadaki ve Türkiye’deki birincil enerji kaynakları, ikincil enerji türleri ve arz-talep gelişimleri hakkında bilgi sahibi olmak,
b) Enerji tasarrufu ile enerji verimliliği arasındaki farkı ayırdedebilmek,
c) Enerji tasarruf potansiyelinin ne olduğunu ve nasıl tahmin edilebileceğini bilmek,
ç) Ülke genelinde, sanayi sektörlerinde ve endüstriyel işletmelerde, enerji yoğunluğu ve özgül enerji tüketimi kavramlarını, hesaplama yöntemlerini ve trendlerini bilmek,
d) Enerji yönetimine ilişkin faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini ve nasıl raporlanacağını bilmek,
e) Enerji kullanan ekipmanların ve sistemlerin teknik özelliklerine, işletme ve bakım usullerine vakıf olmak, bunlardaki enerji kayıplarının ve verimsizliklerin nasıl oluşabileceğini, nasıl önlenebileceğini, nasıl ölçülebileceğini ve ölçümlerin nasıl yorumlanacağını bilmek,
f) Isının üretildiği, depolandığı ve taşındığı sistemlerde olabilecek kayıpları, ölçüm yollarını ve yalıtım önlemlerini bilmek,
g) Basit önlemlerle tasarruf sağlayabilecek iyi alışkanlıkları bilmek,
ğ) Verimli üretim proseslerini ve piyasadaki enerji kullanan verimli ürünleri teknik ve ekonomik özellikleri ile tanımak,
h) Enerji tasarrufunu sağlayabilecek veya enerji verimliliğini artırabilecek önemli harcama gerektiren önlemler için ön fizibiliteler hazırlayabilmek,
ı) Etüt ve proje hazırlama metotları hakkında bilgi sahibi olmak.
2. Etüt-proje sertifikası alan kişilerden beklenen yetkinlikler
Etüt-proje sertifikası alacak kişilerin enerji yöneticilerinin yetkinliklerine ilaveten etüt; proje hazırlama metotları; Türkiye’deki enerji verimliliği mevzuatı; deneyimler, teknolojiler ve benzeri konularda diğer ülke uygulamaları; ölçme ve değerlendirme konusundaki yöntemler, standartlar, cihazlar, endüstriyel prosesler gibi konular hakkında da ayrıntılı bilgi sahibi olması hedeflenir.
3. Müfredat
Enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitimleri Tablo 1’de yer alan müfredat konularına uygun olarak yapılır.

Tablo 1: Müfredat Konuları
KONULAR EĞİTİM TÜRÜ
ENERJİ YÖNETİCİSİ ETÜT-PROJE
SANAYİ BİNA
GENEL      
 • Alternatif enerji kaynakları; enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler,
Teorik Teorik Teorik
 • Enerji Verimliliği mevzuatı,
Teorik Teorik Teorik
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÇEVRE      
 • Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi
Teorik Teorik Teorik
 • Yenilenebilir enerji kaynakları
Teorik Teorik Teorik
 • Enerji tasarruf potansiyeli, enerji yoğunluğu ve özgül enerji tüketimi – kavramlar, hesaplama metodları, trendler
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Enerji verimliliğini artırıcı önlemler
Teorik Teorik Teorik
 • Enerji ve çevre (Çevre mevzuatı, Enerji – Çevre İlişkisi , Yakıt Özelliklerinin Hava Kalitesine Etkileri, Hava Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Önlemler – Teknikler, Emisyon Hesaplama Yöntemleri
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
ENERJİ YÖNETİMİ      
 • Enerji yönetimi standartı
Teorik Teorik Teorik
 • Enerji yöneticisinin görevleri(Hedef oluşturma, bilinçlendirme, planlama, izleme, veri toplama ve raporlama)
Teorik Teorik Teorik
 • Etütlerin ve projelerin asgari standartı
Teorik Teorik Teorik
 • Ölçüm teknikleri, cihaz ve ekipmanları
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Ekonomik analiz yöntemleri
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Fizibilite etütleri
Teorik Uygulamalı Uygulamalı
ISI-MEKANİK      
 • Enerji ve kütle denklikleri(Temel kavramlar, Sankey diyagramı, formüller, psikiyometrik diyagram, uygulamalı örnek)
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Yakma tesisleri, yakıtlar ve yanma (Brülörler, Bacalar, Kazanlar, Verim Hesapları, Yakıtlar, Yakıtların Kalorifik Değerlerinin İyileştirilmesi, Yakıtların TEP Değerine Çevrilmesi, Baca Gazı Analizleri, Yanma Formülleri, Yanma Kontrolu ve İyileştirilmesi)
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Buhar sistemleri (Kavramlar, Buhar tesisatları, Kondens geri kazanımı, Flaş buhar, Buhar kapanları, kayıp ve kaçaklar)
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Isı yalıtımı (Hesaplama formülleri, yalıtım malzemeleri, uygun malzeme seçimi, endüstriyel tesislerde yalıtım, boru, vana ve flanşların yalıtımı, binalarda yalıtım, pencere ve camlar)
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Endüstriyel fırınlar (Fırın tipleri, Fırınlarda enerji ve/veya kütle balansı, İşletme ve modernizasyon, Enerji verimliliği önlemleri)
Uygulamalı Uygulamalı -
 • Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme (Kavramlar, Binalarda ısıtma ve soğutma yükü hesabı ve projelendirme, kontrol sistemleri)
Uygulamalı Uygulamalı
 
Uygulamalı
 • Basınçlı hava sistemleri (kompresörler, Kontrol sistemleri, dağıtım hatları,Basınçlıhava kalitesi, kayıp ve kaçaklar, atık ısı kullanımı)
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Kurutma sistemleri(Kurutma Kavramı / Kurutma Prosesleri ve Uygulama Alanları, Psikiyometrik hesaplamaları)
Teorik Uygulamalı -
 • Atık ısı kullanımı (Atık Isı Kavramı, Atık Isı Odakları, Atık Isı Geri Kazanım ekipmanları ve Sistemleri ile Uygulama Alanları, Formüller-hesaplamalar, Örnekler)
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Pompa ve fan sistemleri (Pompa-fan eğrisi, cihaz verimleri, tesisat eğirisi, basınç kayıpları, debi-basınç control yöntemleri, hidroforlar)
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Soğutma
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
ELEKTRİK      
 • Elektrik enerjisi – kavramlar ve büyüklükler (akım, gerilim, güç ve güç faktörü vb.)
Teorik Teorik Teorik
 • Elektrik enerjisinde verimlilik (üretim, iletim, dağıtım, tüketim) ve talep tarafı yönetimi
Teorik Teorik Teorik
 • Elektrik enerjisinin ölçümü ve izlenmesi (elektrik, scada sistemleri vb.)
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Güç transformatörlerinin tipleri, kayıpları ve verimlilikleri
Teorik Teorik Teorik
 • Reaktif güç, güç faktörü ve kompansasyon uygulamaları, harmonikler ve filtreler
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Elektrik motorlarının tipleri, kayıpları, verimlilikleri ve yaygın kullanım alanları (fan, pompa, kompresör)
Teorik Teorik Teorik
 • Değişken hız sürücüleri, softstarterler ve uygulama alanları
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Aydınlatmada elektrik enerjisinin verimli kullanılması (verimli armatür, kontrol sistemleri vb.)
Uygulamalı Uygulamalı Uygulamalı
 • Birleşik ısı- güç sistemleri (Kojenerasyon, trijenerasyon), tipleri ve verimlilikleri
Teorik Teorik Teorik
 • Verimli elektrikli ev aletleri ve ofis ekipmanları
Teorik Teorik Teorik
 • Otomasyon sistemleri
Teorik Teorik Teorik
ENERJİ ETÜDÜ VE PROJE HAZIRLAMA      
 • Uygulamalı ölçüm teknikleri
  Uygulamalı Uygulamalı
 • Etüt Usulleri ve Yöntemleri, (bina ve/veya enerji yoğun sanayi sektörleri)
  Uygulamalı Uygulamalı
 • Proje hazırlama esasları (bina, enerji yoğun sanayi sektörleri)
  Uygulamalı Uygulamalı
 • Endüstriyel prosesler (Asgari olarak; demirçelik; kimya ve petrokimya; taş, toprak ve cam; tekstil ve kağıt ve ulaşım araçları alt sektörlerindeki üretim prosesleri ve proses ekipmanları ile ilgili Genel Müdürlük tarafından yayımlanan Tebliğ ile belirlenen alt konular)
  Teorik -
 


 1. Eğitim Tesisleri
Enerji yöneticisi ve etüt-proje eğitimlerinin yapılacağı eğitim tesislerinde Tablo 2’de yer alan kriterlere sahip olma şartı aranır.

Tablo 2: Eğitim Tesisleri Kriterleri
Mekan Açıklama
Yönetim Odası :En az yirmi metrekarelik alan
Eğitici Odaları :Toplam olarak, en az elli metrekarelik alan
Toplantı Odası :En az yirmi metrekarelik alan
Kütüphane :Eğitim konusu yayınların ve oturma gruplarının yer aldığı en az yirmi metrekarelik alan
Bilgisayar Odası :En az on metrekarelik alan
Yemek Salonu :En az on kişilik kapasite
Fuaye veya Sergi Alanı :Örnek uygulamaların veya prototiplerin sergilendiği en az elli metrekarelik alan
Tuvalet :Bay ve bayanlar için, her biri en az ikişer kabinli
Dinlenme Salonu :En az otuz metrekarlik alan
Derslikler :Bilgisayar destekli projeksiyon sistemi
:Yazı tahtası
:Eğitici masası
:Doküman dolapları
:En az 30 kişilik kapasite
:Standardına uygun konfor şartları (İç hava kalitesi, sıcaklık, aydınlık vb)
Laboratuvar(Her birinde farklı işletme koşullarında ölçüm ve analiz yapılabilecek nitelikte, gerekli cihaz, araç ve gereç ile techiz edilmiş vaziyette) :Enerji balansı eğitim ünitesi
:Yanma kontrolu eğitim ünitesi
:Buhar sistemleri eğitim ünitesi
:Basınçlı hava sistemleri eğitim ünitesi
:Atık ısı geri kazanımı eğitim ünitesi
:Elektrik motorlarında hız kontrolu eğitim ünitesi
: Aydınlatma eğitim ünitesi
: Alan ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme eğitim ünitesi
: Yalıtım eğitim ünitesi
: Akışkanlar mekaniği eğitim ünitesi
:Ölçüm ve analiz cihazları
 


Ek-2
Enerji Kaynaklarının Alt Isıl Değerleri ve Petrol Eşdeğerine Çevrim Katsayıları
Miktar Enerji Kaynağı Yoğunluk Alt Isıl Değer Birim TEP Çevrim
Katsayısı
1 ton Taşkömürü   6.100.000 kCal 0.610
1 ton Kok Kömürü   7.200.000 kCal 0.720
1 ton Briket   5.000000 kCal 0.500
1 ton Linyit teshin ve sanayi   3.000.000 kCal 0.300
1 ton Linyit santral   2.000.000 kCal 0.200
1 ton Elbistan Linyiti   1.100.000 kCal 0.110
1 ton Petrokok   7.600.000 kCal 0.760
1 ton Prina   4.300.000 kCal 0.430
1 ton Talaş   3.000.000 kCal 0.300
1 ton Kabuk   2.250.000 kCal 0.225
1 ton Grafit   8.000.000 kCal 0.800
1 ton Kok tozu   6.000.000 kCal 0.600
1 ton Maden   5.500.000 kCal 0.550
1 ton Elbistan Linyiti   1.100.000 kCal 0.110
1 ton Asfaltit   4.300.000 kCal 0.430
1 ton Odun   3.000.000 kCal 0.300
1 ton Hayvan ve Bitki Artığı   2.300.000 kCal 0.230
1 ton Ham Petrol   10.500.000 kCal 1.050
1 ton FuelOil No: 4   9.600.000 kCal 0.960
1 ton FuelOil No: 5 0.920 Kg/lt 10.025.000 kCal 1.003
1 ton FuelOil No: 6 0.940 Kg/lt 9.860.000 kCal 0.986
1 ton Motorin 0.830 Kg/lt 10.200.000 kCal 1.020
1 ton Benzin 0.735 Kg/lt 10.400.000 kCal 1.040
1 ton Gazyağı 0.780 Kg/lt 8.290.000 kCal 0.829
1 ton Siyah Likör   3.000.000 kCal 0.300
1 ton Nafta   10.400.000 kCal 1.040
bin m3 Doğal Gaz 0.670 Kg/m³ 8.250.000 kCal 0.825
1 ton Kok Gazı   8.220.000 kCal 0.820
bin m3 Kok Gazı 0.490 Kg/m³ 4.028.000 kCal 0.403
1 ton Yüksek Fırın Gazı   535.000 kCal 0.054
bin m3 Yüksek Fırın Gazı 1.290 Kg/m³ 690.000 kCal 0.069
bin m3 Çelikhane Gazı   1.500.000 kCal 0,150
bin m3 Rafineri Gazı   8.783.000 kCal 0.878
bin m3 Asetilen   14.230.000 kCal 1.423
bin m3 Propan   10.200.000 kCal 1.020
1 ton LPG   10.900.000 kCal 1.090
bin m3 LPG 2.477 Kg/m³ 27.000.000 kCal 2.700
bin kWh Elektrik   860.000 kCal 0.086
bin kWh Hidrolik   860.000 kCal 0.086
bin kWh Jeotermal   860.000 kCal 0.860
 


Ek-3

ŞİRKETLERDE ÖLÇÜM KONUSUNDA ARANACAK YETERLİLİKLER

Baca Gazı:Geniş bacalar da dahil olmak üzere bacagazı analizi yapmak suretiyle bacagazında oksijen, oluşabilecek yüksek değerler de dahil gerçek değerlerde karbonmonoksit, ıslak ve kuru hazne sıcaklıkları dahil bacagazı sıcaklığı, hız,partikül ve CH4 gibi parametreleri ölçebilme,
Isı/Sıcaklık Görüntüleme:Muhtelif yüzey alanlarında oluşan ısı kayıplarını tespit etmek amacıyla, ısı/sıcaklık dağılımlarını görüntü olarak kaydedebilme,
Isıl Geçirgenlik:Binalarda yapı elemanlarının ısıl geçirgenlik katsayısını (U) ölçebilme veya belirleyebilme; duvar yüzeyinde birden fazla noktadaki sıcaklık ile duvarın diğer tarafındaki nem ve sıcaklığı ölçebilme
Sıvı İletkenlikleri:Kazan besi suyu, blöf, ham su gibi muhtelif sularda elektriksel iletkenliği µS/cm ve TDS ppm birimlerinde ifade edecek şekilde ölçebilme, sıcaklığı ölçebilme
Buhar Kaçakları:Buhar sistemlerinde mevcut bulunan muhtelif tiplerdeki buhar kapanlarının kontrolünü yapabilme, buhar kaçağı miktarını belirleyebilecek ölçümlerive/veya kontrollarıyapabilme,
Sıcaklık:Sıfır (0) değerinin altındaki ve üstündeki sıcaklıklar dahil olmak üzere, yüzey, akışkan (sıvı, hava vb) ortam, tanecikli malzeme ve benzeri konulardaki sıcaklıkları temaslı cihazlarla; ulaşılması zor olan ve döner fırın ve benzeri hareketli yüzeylerin, ergitme fırını yüzey, ergiyik malzeme ve benzeri yüksek sıcaklıkları temaslı ve/veya temassız yöntem ve cihazlarla ölçebilme,
Akış:Yüksek sıcaklıklardaki akışkanlar dahilolmak üzere, katı tanecikler, lif benzeri kirlilikler ihtiva eden akışkanlarınve temiz akışkanların akış miktarını, boru hatlarında herhangi bir kesme, ölçüm cihazı takma ve benzeri müdahale gerektirmeksizin, boru dışından ve anlık ve/veya belirlenen bir ölçüm süresince ölçebilme; pitottüpü gibi ekipmanlarla birlikte kullanılmak suretiyle içerisinden hava ve düşük basınçlı gazların geçtiği geniş kanallar da dahil olmak üzere her türlü kapalı boru ve kanallarda akış miktarını ve/veya muhtelif basınç değerlerini ölçebilme; içerisinden yüksek sıcaklıktaki hava ve gazlar da dahil olmak üzere hava ve düşük basınçlı gazların geçtiği kanallarda akış miktarını ölçebilme; hava fanlarının emiş ağzında ve eksoz kanallarının çıkış ağzında hava veya gaz hızını veya akış miktarını ölçebilme,
Nem:Muhtelif alanlarda ortam sıcaklığı ve bağıl nem değerlerini ölçebilme,
Basınç:Fırın içi ve benzeri düşük basınç durumları dahil olmak üzere yüksek ve düşük basınç değerlerini ölçebilme,
ElektrikEnerjisi:Orta gerilim dahil olmak üzere, muhtelif alanlarda monofaze ve trifaze sistemlerde, gerilim (V), akım (A), güç faktörü (Cos j), güç (kW, kVA, kVAr), enerji tüketimi (kWh, kVAh, kVArh), frekans (Hz), TrueRMS ve harmonik gibi elektrikle ilgili parametreleri anlık ve/veya belirlenen bir ölçüm süresince ölçebilme,
Hız ve Devir:Motor, fan ve benzeri dönel ekipmanların devir sayılarını, yürüyen bant, konveyör, kumaş ve benzeri sistemlerin ilerleme hızlarını ölçebilme,
Aydınlatma:Muhtelif alanlarda aydınlık seviyelerini ölçebilme,
Ses ve Gürültü:Muhtelif alanlarda ses ve gürültü seviyesini ölçebilme,
Kayıt:Uzun süreli yapılabilecek sıcaklık, nem, ışık akısı ve benzeri ölçümleri kaydedebilme ve bu verileri gerektiğinde bilgisayar ve benzeri elektronik ortamlara aktarabilme,
Diğer:Genel Müdürlük tarafından tebliğ olarak yayımlanan diğer ölçüm konuları.


4-5 NOLU EK İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ
4-5 EKLER http://www.marbleport.com/madencilik-kulturu/269/enerji-kaynaklarinin-ve-enerjinin-kullaniminda-verimliligin-artirilmasina-dair-yonetmelik-4-5-ekler

GENEL KÜLTÜR