Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

6218 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN
 
Kanun No. 6218
   
Kabul Tarihi: 31/3/2011      

 

MADDE 1- 28/3/1983tarihli ve2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
EK MADDE 143-Adana’da Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı;
a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesinden,
b) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.”
MADDE 2- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.
“105) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”
MADDE3- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 16-Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”
MADDE 4-13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 14- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.”
MADDE 5- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (h) fıkrasının üçüncü paragrafının son cümlesi “Bu kapsamda ek ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ödeme yapılmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6- Bu Kanunun 5 inci maddesi 3/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
 13/04/2011
 
 
 
(1) SAYILI LİSTE
 
KURUMU             :ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI         :MERKEZ
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR
       
       
UNVAN DERECE I SAYILI II SAYILI
Profesör 1 200 30
Doçent 1 80 10
Doçent 2 80 10
Doçent 3 80 10
Yardımcı Doçent 3 120 10
Yardımcı Doçent 4 120 10
Yardımcı Doçent 5 120 10
Öğretim Görevlisi 1 15 4
Öğretim Görevlisi 2 15 4
Öğretim Görevlisi 3 15 4
Öğretim Görevlisi 4 15 4
Öğretim Görevlisi 5 15 4
Öğretim Görevlisi 6 15 4
Okutman 1 25 4
Okutman 2 25 4
Okutman 3 25 4
Okutman 4 25 4
Okutman 5 13 3
Okutman 6 10 3
Okutman 7 10 3
Araştırma Görevlisi 4 150  
Araştırma Görevlisi 5 150  
Araştırma Görevlisi 6 150  
Araştırma Görevlisi 7 150  
Uzman 1 15 1
Uzman 2 15 1
Uzman 3 15 1
Uzman 4 15 1
Uzman 5 15 1
Çevirici 1 1 1
Eğitim Öğretim Planlamacısı 1 1 1
TOPLAM   1700 146
 
 

 
             (2) SAYILI LİSTE
           
KURUMU             :ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI         :MERKEZ
 
İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR
           
SINIF UNVAN DERECE SERBEST KADRO ADEDİ TUTULU KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH Genel Sekreter 1 1   1
GİH Genel Sekreter Yardımcısı 1 1   1
GİH Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Personel Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Bilgi İşlem Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Hukuk Müşaviri 1 1   1
GİH Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı  1 1   1
GİH İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı 1 1   1
GİH Fakülte Sekreteri 1 9   9
GİH Yüksekokul Sekreteri 2 1   1
GİH Enstitü Sekreteri 3 2   2
GİH Şube Müdürü 1 5   5
GİH Şube Müdürü 2 5   5
GİH Şube Müdürü 3 5   5
GİH Malî Hizmetler Uzmanı 3 2   2
GİH Malî Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 3   3
GİH Şef 4 9   9
GİH Şef 5 8   8
GİH Şef 6 8   8
GİH Programcı 4 2   2
GİH Programcı 5 2   2
GİH Programcı 6 2   2
GİH Çözümleyici 5 2   2
GİH Sivil Savunma Uzmanı 3 1   1
GİH Bilgisayar İşletmeni 5 22   22
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 22   22
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 22   22
GİH Bilgisayar İşletmeni 8 22   22
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 16   16
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 15   15
GİH Sekreter 8 10   10
GİH Sekreter 9 10   10
GİH Şoför 7 5   5
GİH Şoför 8 5 2 7
GİH Şoför 9 5 2 7
GİH Memur 8 20 5 25
GİH Memur 9 17 5 22
GİH Memur 10 17 5 22
TH Mühendis 4 3   3
TH Mühendis 5 3   3
TH Mühendis 6 4   4
TH Mimar 5 1   1
TH Tekniker 6 5 3 8
TH Tekniker 7 5 3 8
TH Tekniker 8 5 4 9
TH Kütüphaneci 5 2   2
TH Kütüphaneci 6 2   2
TH Kütüphaneci 7 2   2
TH Teknisyen 8 5 3 8
TH Teknisyen 9 5 3 8
TH Teknisyen 10 5 4 9
SH Uzman Tabip 4 2   2
SH Tabip 5 5   5
SH Diş Tabibi 5 1   1
SH Diyetisyen 5 1   1
SH Hemşire 6 2   2
SH Hemşire 7 2   2
SH Hemşire 8 2   2
SH Psikolog 6 1   1
AH Avukat 5 1   1
AH Avukat 8 1   1
YH Hizmetli 9 15 5 20
YH Hizmetli 10 15 5 20
YH Kaloriferci 10 10   10
YH Bekçi 10 5 1 6
YH Aşçı 10 5   5
TOPLAM     400 50 450
           
           
KURUMU             :ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI         :DÖNER SERMAYE
 
                                                                     İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR  
           
SINIF UNVAN DERECE SERBEST KADRO ADEDİ TUTULU KADRO ADEDİ TOPLAM
GİH İşletme Müdürü 3 1   1
GİH Bilgisayar İşletmeni 6 10   10
GİH Memur 8 6   6
YH Hizmetli 10 3   3
                        TOPLAM   20   20
             

Genel Kültür