Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Madencilik Kültürü

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FORMATLARI VE FORMU


EK-1

 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FORMATI

             (1) Ruhsat bilgileri

             a) İli

             b) İlçesi

             c) Beldesi

             ç) Köyü

             d) Ruhsat Numarası

             e) Ruhsat Grubu

             f) Madenin Cinsi

             g) Ruhsat Sahibi

             ğ) Ruhsat Bitiş Tarihi

             (2) Faaliyetten etkilenecek alanın belirlenmesi ve bu alan içindeki mevcut çevresel özelliklerin açıklanması

             a) Ruhsat, işletme alanı veya işletme izin alanı koordinatları.

             b) İşletme alanı veya işletme izin alanın mevcut arazi kullanımı ile altyapı durumu.

             c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekli topoğrafik haritası ve faaliyet alanı sınırlarını ve çevresini gösteren 1/5000 ölçekli harita (çevre arazi kullanımlarını da içerecektir).

             ç) İşletme alanı veya işletme izin alanının ve doğaya yeniden kazandırılacak alanların, faaliyet sonrası kullanımını gösterir;

             1) 5 ha kadar için 1/5000 veya 1/1000 ölçekli topoğrafik harita,

             2) 5-10 ha için 1/10000 ölçekli harita,

             3) 10 ha'dan büyük alanlar için 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar.

             d) Faaliyet alanının jeolojik durumu.

             e) Hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler.

             f) İşletme sahasının örtü tabakası durumu.

             g) İşletme sahasının toprak durumu.

             ğ) İşletme sahasının flora, fauna ve lokal endemik türler.

             1) Türler, endemik türlerin listesi, yaban hayatı türlerinin listesi ve biyotoplar, ulusal  ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türlerin listesi,

             2) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türlerin listesi ve bunların yaşama ortamları, bunlar için belirlenen koruma kararları,

             3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları.

             h) Meteorolojik özellikler.

             ı) Altyapı, sağlık, eğitim, nüfus, geçim gibi sosyo-ekonomik durum.

             i) İşletme alanı ve yan kayacının olası asit maden drenajının belirlenmesi.

             j) Mevcut alıcı ortamların kalitelerinin belirlenmesi

             (3) Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar:

             1- Faaliyet esnasında oluşabilecek etkilere karşı alınacak önlemler

             a) Korunması gereken toprak ile ilgili yapılacak işlemler. (verimli üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma tekniği, taşınması, depolanması ve korunması)

             b) İşletme faaliyetinin gerçekleştirildiği alanın çit-engellerle sınırlandırılması ve uyarı-ikaz levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi.

             c) Olası atık barajları ve atıkların depolanması ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri.(*)

             ç) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı giriş ve çıkışları, tasmanlar ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri.(*)

             d) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları gibi yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

             e) Gerekiyorsa asit maden drenajı – asitli su olasılığının tespiti ve alıcı ortamlara etkisinin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması. (*)

             f) Gerekli ise atık suyun tehlikeli ve zararlı maddelerden arıtılması ve nötralizasyon çalışmalarının yapılması. (*)

             g) Atık barajlarının yönetimi (yüklü çözelti, ara çözelti, aşırı yağış taşkın havuzları ve izleme kuyularının takibi). (*)

             ğ) Faaliyetin alıcı ortamlar üzerindeki etkileri ve alınacak önlemlerin belirlenmesi (hava, su, toprak) ölçümü ve veri tabanının oluşturulması, sınır değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması.

             2- Faaliyet işletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler:

             a) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğimleri ile madencilik yapılmış alanlardaki emniyetli şev açılarının belirlenmesi, şevlerin ve basamakların duraylılığının sağlanması. (*)

             b) Olası erozyona karşı gerekli önlemlerin alınması.

             c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmesi.

             ç) Yeniden düzenlenen alanlara üst toprağın geri serilmesi.

             d) Faaliyet alanının, habitat oluşumuna uygun olarak hazırlanması ve biyolojik iyileştirmenin yapılması.

             e) Gerekiyorsa asit maden drenajı – asitli su olasılığının tespiti ve alıcı ortamlara etkisinin en aza indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması. (*)

             f) Atık suyun tehlikeli ve zararlı maddelerden arıtılması ve nötralizasyon çalışmalarının yapılması. (*)

             g) Atık barajlarının yönetimi (yüklü çözelti, ara çözelti ve aşırı yağış taşkın havuzlarının doğaya kazandırılması). (*)

             ğ) Katı, sıvı ve gaz atıkların bertarafı veya geri kazanılması.

             h) Altyapı, üst yapı ve müştemilatının faaliyet sonrası kullanımı.

             ı) Faaliyetin alıcı ortamlar üzerindeki etkileri ve alınacak önlemlerin belirlenmesi (hava, su, toprak) ölçümü ve veri tabanının oluşturulması, sınır değerlerle karşılaştırılması ve raporlanması.

             (4) Doğaya Yeniden Kazandırma çalışması çerçevesinde yapılacak çalışmalar için uygulama takviminin hazırlanması. (Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile ilgili iş ve zaman planlamasının hazırlanması)

 

(*) Tel kesme, kamalama veya çivileme yöntemi ile faaliyette bulunan madencilik faaliyetleri işaretli maddelerden sorumlu olmayıp, bu maddelerle ilgili çalışma yapılmayacaktır.

 

EK-2

 

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA FORMATI

             (1) Ruhsat bilgileri

             a) İli

             b) İlçesi

             c) Beldesi

             ç) Köyü

             d) Ruhsat Numarası

             e) Ruhsat Grubu

             f) Madenin Cinsi

             g) Ruhsat Sahibi

             ğ) Ruhsat Bitiş Tarihi

             (2) Faaliyet öncesi mevcut durum

             a) Ruhsat, işletme alanı ve/veya işletme izin alanı koordinatları.

             b) İşletme alanı ve/veya işletme izin alanın mevcut arazi kullanımı ile altyapı durumu.

             c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekli topoğrafik haritası ve faaliyet alanı sınırlarını ve çevresini gösteren 1/5000 ölçekli topoğrafik harita (çevre arazi kullanımlarını da içerecektir).

             ç) Faaliyet alanının ve doğaya yeniden kazandırılacak alanların, faaliyet sonrası kullanım çeşitliliği senaryolarını gösterir;

             1) 5 ha kadar için 1/5000 veya 1/1000 ölçekli topoğrafik harita,

             2) 5-10 ha için 1/10000 ölçekli topoğrafik harita,

             3) 10 ha'dan büyük alanlar  için 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar.

             d) Faaliyet alanının jeolojik durumu.

             e) Hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler.

             f) Örtü tabakası durumu.

             g) Toprak durumu.

             ğ) Flora, fauna ve lokal endemik türlerin belirlenmesi.

             1) Türler, endemik türlerin listesi, yaban hayatı türlerinin listesi ve biyotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türlerin listesi,

             2) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türlerin listesi ve bunların yaşama ortamları, bunlar

için belirlenen koruma kararları,

             3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları.

             h) Meteorolojik özellikler.

             (3) Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar:

             1- Faaliyet esnasında oluşabilecek etkilere karşı alınacak önlemler

             a) Korunması gereken toprak ile ilgili yapılacak işlemler. (verimli üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma tekniği, taşınması, depolanması ve korunması)

             b) İşletme faaliyet alanının çit - engellerle sınırlandırılması ve uyarı - ikaz levhalarının uygun yerlere yerleştirilmesi.

             c) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı giriş ve çıkışları, tasmanlar ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri.(*)

             ç) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları ve benzeri yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri.

             2- İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı alınacak önlemler

             a) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının doğaya yeniden kazandırılması. (*)

             b) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğimleri ile madencilik yapılmış alanlardaki emniyetli şev açılarının belirlenmesi, şevlerin ve basamakların duraylılığının sağlanması. (*)

             c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmesi.

             ç) Olası erozyona karşı gerekli önlemlerin alınması.

             d) Yeniden düzenlenen alanlara depolanan üst toprağın geri serilmesi.

             e) Atıkların ve artıkların bertarafı ve değerlendirilme. (atıkların bertarafı, artıkların mümkün ise değerlendirilmesi)

             f) Altyapı, üst yapı ve müştemilatının faaliyet sonrası kullanımı.

             (4) Doğaya Yeniden Kazandırma çalışması çerçevesinde yapılacak çalışmalar için uygulama takviminin hazırlanması. (Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile ilgili iş ve zaman planlamasının hazırlanması)

 

(*) Tel kesme, kamalama veya çivileme yöntemi ile faaliyette bulunan madencilik faaliyetleri işaretli maddelerden sorumlu olmayıp, bu maddelerle ilgili çalışma yapılmayacaktır.

 

EK-3

RAPORLAMA FORMU

 

NO

ADI, ADRESİ

FAALİYET

İŞLETME
RUHSATI

* KOORDİNATLAR

KAPASİTE
(ton/yıl)

İŞLETME ALANI
(Hektar)

UYGULAMA
SÜRESİ

AÇIKLAMA

(Doğaya yeniden kazandırma çalışmasının hangi aşamada olduğu, ne tür işlemlerin yapıldığı gibi bilgiler girilecektir.)

 

1.NOKTA

 

2.NOKTA

 

1

 

 

 

SAĞA (Y)

 

 

 

 

 

 

YUKARI (X)

 

 

2

 

 

 

SAĞA (Y)

 

 

 

 

 

 

 

YUKARI (X)

 

 

 

3

 

 

 

SAĞA (Y)

 

 

 

 

 

 

 

YUKARI (X)

 

MADENCİLİK İLE İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER