Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.
BAŞVURUDAİSTENEN BELGELER:
• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancıdilini belirtmelidir.)
• Özgeçmiş
• 2 adet fotoğraf
• Nüfus cüzdanı sureti
• Askerlik durum belgesi
•Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)
• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi
• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar
Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.
NOT:
* Yabancıülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.
* YardımcıDoçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.
* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşullarıkarşılamaları halinde kabul edilecektir.
* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.
Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

NEŞET ERTAŞ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR
Geleneksel Türk El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları Profesör 1 1 Geleneksel Sanatlar alanında doçentliğini almış olmak. Yöresel Giysiler ve El Dokumaları konusunda çalışmış olmak.
Geleneksel Türk El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları Profesör 1 1 Türk ve İslam Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. El Dokumacılığı ve Doğal Boyacılık konusunda çalışmış olmak.
Geleneksel Türk El Sanatları/Geleneksel Türk El Sanatları Yardımcı Doçent 1 1 Sanatta Yeterliliğini Sanat ve Tasarım alanında almış olmak. Düz Dokumacılık konusunda çalışmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ        
BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR
Cerrahi Tıp Bilimleri/Genel Cerrahi Profesör 1 1 Genel Cerrahi uzmanı olmak, Yanıklarda akciğer hasarının önlenmesi konusunda çalışmış olmak.
Temel Tıp Bilimleri/ Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent 3 1 Rekombinantprotein ve rekombinant protein aşısı üretimi konusunda çalışmış olmak.
DahiliTıp Bilimleri/ Göğüs Hastalıkları Yardımcı Doçent 3 1 Mediastinallezyonlarda endoskopik ultrasonografi kullanımı konusunda çalışmış olmak.
DahiliTıp Bilimleri/ Acil Tıp Yardımcı Doçent 3 1 Acil Tıp Uzmanı olmak, Karaciğer sirozlu hastalarda yağ asidi bağlayıcı protein konusunda çalışmış olmak.
DahiliTıp Bilimleri/ Acil Tıp Yardımcı Doçent 4 1 Acil Tıp Uzmanı olmak, Ağaçtan düşen hastaların yaralanma durumlarının değerlendirilmesi konusunda çalışmış olmak.
Temel Tıp Bilimleri/ Histoloji Embriyoloji Yardımcı Doçent 1 1 Tıp Doktoru olmak, Histoloji Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Üreme histolojisi ve gastrointestinal sistem üzerine çalışmış olmak.
DahiliTıp Bilimleri/ Tıbbi Farmakoloji Yardımcı Doçent 1 1 Tıp Doktoru olmak, Tıbbi Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Fitoöstrojenler konusunda çalışmış olmak.
Cerrahi Tıp Bilimleri/Ortopedi ve Travmataloji Yardımcı Doçent 1 1 Alt ekstremite kemik tümörleri konusunda çalışmış olmak.
DahiliTıp Bilimleri/ Nöroloji Yardımcı Doçent 3 1 Başağrılıhastalarda büyük oksipital sinir blokajı yanıtları konusunda çalışmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR
Tarımsal Biyoteknoloji/Bitkisel Biyoteknoloji Doçent 1 1 Bitki doku kültürü ve gen aktarımı konusunda çalışmış olmak.
Zootekni/Yemler ve Hayvan Besleme Yardımcı Doçent 3 1 Etlik piliçlerin in ovo beslenmesinde simbiyotik kullanımı konusunda çalışmış olmak.
Tarımsal Biyoteknoloji/ Hayvansal Biyoteknoloji Yardımcı Doçent 1 1 Genetik Parametre ve Genetik Yönelim Tahmini konusunda çalışmış olmak.
Tarla Bitkileri/ Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yardımcı Doçent 3 1 Bazı yem bitkisi karışımlarının verim ve kalite özellikleri konusunda çalışmış olmak.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme/ Toprak Bilimi Yardımcı Doçent 1 1 Toprak solucanları konusunda çalışmış olmak.
Bitki Koruma/ Fitopatoloji Yardımcı Doçent 1 1 Bitki uçucu yağ ve ekstraktlarınınantifungal ve biyoherbisidal etkisi konusunda çalışmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR
Kimya/Biyokimya Doçent 2 1 Proteomikkonusunda çalışmış olmak.
Kimya/Analitik Kimya Doçent 1 1 Enerjik malzemeler ve karakterizasyonu konusunda çalışmış olmak.
Biyoloji/Biyoloji Doçent 2 1 Pas mantarlarının taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi konusunda çalışmış olmak.
Biyoloji/Biyoloji Doçent 1 1 Bakterilerde toksijenite ve patojenite testleri konusunda çalışmış olmak.
Antropoloji Doçent 2 1 Fosil ve diş antropolojisi konusunda çalışmış olmak.
Arkeoloji /Protohistorya ve Ön Asya Arkeoloji Yardımcı Doçent 4 1 Orta ve Geç Tunç Çağı Arkeolojisi konusunda çalışmış olmak.
Matematik/Cebir ve Sayılar Teorisi Yardımcı Doçent 3 1 Serbest Lie cebirleri konusunda çalışmış olmak.
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR
Kamu Yönetimi Doçent 1 1 Bilgi Yönetimi ve Yapay Zeka uygulamaları konusunda çalışmış olmak.
İşletme Yardımcı Doçent 3 1 İş yerinde informal davranışlar ve olumsuz duygular konusunda çalışmış olmak.
İşletme Yardımcı Doçent 3 1 Uluslararası tüketim kültürü ve tüketici davranışları konusunda çalışmış olmak.
İşletme Yardımcı Doçent 1 1 Psikolojik sözleşme ihlali ve örgütsel sinizm konusunda çalışmış olmak
İktisat Yardımcı Doçent 1 1 Avrupa Birliği maliye politikaları konusunda çalışmış olmak.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR
Genetik ve Biyomühendislik Yardımcı Doçent 3 1 Moleküler yöntemler kullanarak biyolojik mücadele ajanlarının teşhisi konusunda çalışmış olmak
Çevre Mühendisliği/ Çevre Bilimleri Yardımcı Doçent 2 1 Sineklerde endosimbiyotik bakteri florasının belirlenmesi konusunda çalışmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Yardımcı Doçent 1 1 Azot uçlu ligandlarınspektroskopik özellikleri üzerine çözücülerin etkilesi konusunda çalışmış olmak.
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BÖLÜM/
ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Yardımcı Doçent 5 1 Beden Eğitimi ve Spor öğrencilerinin akademik, sportif ve öğretmenlik öz yeterlilikleri konusunda çalışmış olmak
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM/ ANABİLİM DALI KADRO UNVANI DRC. ADET ARANAN ŞARTLAR
İlköğretim/Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 2 1 Kırşehir’de yaşayan Türk Boyları üzerine çalışmış olmak.
Türkçe Eğitimi/Türkçe Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi alanında doktorasını tamamlamış olmak ve Yazma eğitimi konusunda çalışmış olmak.
İlköğretim/İlköğretimMatematik Eğitimi Yardımcı Doçent 3 1 İntegral operatörleri ve Morey uzayları konusunda çalışmış olmak.

11:09:37 30.12.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun