Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurduklarıanabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek,
Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayıekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na,
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarınıkapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek,
Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmalarıgerekmektedir.
Öğretim Üyesi kadrolarına müracaat eden adaylara Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarıuygulanacaktır.
Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmışolması şarttır.
NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve YabancıDille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilenşartlara sahip olmak.
(***) Bulunan anabilim dalındaki yardımcı doçent kadrolarına başvuruların bu ilanın yayın tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ilgili birime yapılması gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.

BİRİM/ANABİLİM DALI/
ANASANAT DALI
ÜNVAN ADET NİTELİKLER
BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ
Üstün Zekalıların Eğitimi Doçent 1 Üstün Zekalılarda çevre eğitimi konusunda çalışma yapmış olmak.
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 Eğitim Bilimleri (Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Öz ve akran değerlendirme konularında yayınları olmak.
Türkçe Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Türkçe Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Mizah-Eğitim ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doçent 1 Eğitim Bilimleri (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yaratıcılık ve Yaşlılık konularında yayın yapmış olmak.
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İngilizce Mütercim Tercümanlık (*) Doçent 1 Doçentliğini Batı Dilleri ve Edebiyatları alanında almış olmak; İngiliz dili, kültürü ve tiyatrosu alanında yayınları bulunmak.
Eski Türk Edebiyatı Doçent 1 Doçentliğini Eski Türk Edebiyatı alanında almış olmak; Osmanlı şiirinde görsellik alanında çalışmaları bulunmak.
Karşılaştırmalı Edebiyat Yard.Doç. 1 Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak, çağdaş kadın şiiri bağlamında feminist poetika ile ilgili çalışması bulunmak.
Deneysel Psikoloji Yard.Doç. 1 Deneysel Psikoloji ya da Sinirbilimler alanında doktora yapmış olmak; Duygudurum Bozuklukları ve Bilişsel İşlevler alanında çalışmalar yapmış olmak.
DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Tedarik Zinciri Yönetimi (*) Doçent 1 Lojistik ve Operasyon Yönetimi alanında doktora yapmış olmak. Denizcilik alanında 10 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak.
Gemi Makinaları İşletme Mühen. Bölümü (*) Yard.Doç. 1 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Gemi Kaynaklı Emisyonlar alanında yayın yapmış olmak.
Gemi Yönetimi (*) Yard.Doç. 1 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak, Buzda Seyir alanında yayın yapmış olmak.
Deniz Ulaştırma İşletme Yönetimi (*) Yard.Doç. 1 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında doktora yapmış olmak, Liman Hizmet Kalitesi alanında yayın yapmış olmak.
Denizcilik Eğitimi Yard.Doç. 1 Enerji Kaynaklarının KonumlandırılmasındaÇizge Teorisi alanında yayın yapmış olmak.
FEN FAKÜLTESİ
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi(*) Profesör 1 Fonksiyonelanaliz, temsil teorisi ve spektral geometri alanlarında çalışmaları olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Müzik Bilimleri Doçent 1 Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Müzikoloji alanında çalışmalar ve popüler müzik üzerine yayınlar yapmış olmak.
Film Tasarım ve Yazarlık Yard.Doç. 1 Doktorasını Sinema-TV bölümünde yapmış olmak. Televizyon ve etik üzerine uzmanlaşmış olmak. Sinema TV bölümünde ya da Film Tasarımı bölümünde en az 10 yıl çalışmış olmak.
Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Yard.Doç. 1 Sanatta yeterliliği Geleneksel Türk El Sanatları anasanat dalında yapmış olmak. Selçuklu, Osmanlı Saray Halıları ve Halı Tasarımı konusunda uzmanlaşmış olmak.
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Hemşirelik Esasları Doçent 1 Hemşirelik (Hemşirelik Esasları ve Yönetimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak. Açık ve kapalı sistem aspirasyon yöntemleri, nafile tedavi ve ağız bakıma yönelik yayınları olmak.
Hemşirelik Esasları Yard.Doç. 1 Hemşirelik alanında doktora yapmış olmak.
HUKUK FAKÜLTESİ
Medeni Hukuk Doçent 1 Borçlar Hukuku ve İnşaat Hukuku alanında kitap çalışması olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Türk İslam Edebiyatı Doçent 1 Türk Tasavvuf Edebiyatı (Gülşeni Edebiyatı) üzerine çalışması olmak.
Din Eğitimi Doçent 1 Yaygın Din Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar konusunda çalışması olmak.
Hadis Yard.Doç. 1 -
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Muhasebe ve Finansman Profesör 1 Muhasebe ve Finans bilim alanında doçentliğini almış olmak, maliyet muhasebesi konularında yayınları olmak.
Sayısal Yöntemler Doçent 1 Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Markov zincirleri konusunda yayın yapmış olmak.
Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Örgütsel davranış alanında, farklılıkların yönetimi ile ilgili yayınları olmak.
Kentleşme ve Çevre Sorunları Doçent 1 Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikası bilim alanında doçentliğini almış olmak. Yabancıların yerel kamusal yaşama katılımı konusunda yayınlar yapmış olmak.
İŞLETME FAKÜLTESİ
Turizm ve Otel Yönetimi (*) Doçent 1 Sosyoloji bilim alanında doçentliğini almış olmak. Uluslararası göç, toplumsal cinsiyet ve medya konularında ulusal ve uluslararası yayın yapmış olmak.
Sayısal Yöntemler (*) Doçent 1 Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında doçentliğini almış olmak. Karar süreçlerinin modellenmesi ve karar destek sistemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Siyasi Tarih (*) Doçent 1 Uluslararası İlişkiler bilim alanında doçentliğini almış olmak. Türk Dış Politikası ve Uluslararası Güvenlik Sorunları üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama (*) Doçent 1 Üretim Yönetimi bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üretimde karar verme yöntemleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bina Bilgisi Doçent 1 Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak. Çocuk ve Mekan İlişkileri konusunda çalışmaları ve yayınları olmak.
Restorasyon Doçent 1 Mimarlık bilim alanında doçentliğini almış olmak, zanaat-mekan-koruma ilişkisi ile anonim mimarlık konularında çalışmaları ve yayınları olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Geoteknik Doçent 1 İnşaat Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Geçirimsiz bariyer hidrolik iletkenliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tekstil Teknolojisi Doçent 1 Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Üretim yönetimi, çalışma sermayesi konularında eserler yayınlamış olmak.
Endüstri Mühendisliği Doçent 1 Endüstri Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Petri Ağları ve Üretim Sistemleri Tasarımı konularında yayınlar yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
Çocuk ve Ergen Ruh Sağ. ve Hast. Profesör 1 Olumlu Annebabalık (Triple-P) ve Bebek Gözlemi eğitimi almış olmak.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Doçent 1 NöroşirürjiBilim alanında Doçentliğini almış olmak. Uluslararası "Derin Beyin Stimulasyonu" ve "Epilepsi Cerrahisi" konusunda deneyimli olmak.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 Çocuk Kardiyolojisi Yandal Uzmanı olmak. Probleme dayalı öğrenimde eğitim tecrübesi olmak.
Halk Sağlığı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Halk Sağlığı alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Anatomi Doçent 1 Anatomi alanında tıpta uzmanlık diploması sahibi olmak ve deney hayvanlarında stereolojik mikroskobik çalışma yapmış olmak.
Tıbbi Biyoloji (***) Yard.Doç. 1 Kanser biyolojisi alanında doktora yapmış olmak, NGS (yeni nesil dizileme) tekniklerinin kullanıldığı yayınları olmak.
Tıbbi Biyoloji (***) Yard.Doç. 1 Kök/öncül hücreler, ko-kültür, doku mühendisliği ve üç boyutlu biyomateryel kompozisyonu konularında yayınları olmak.
Tıbbi Biyoloji (***) Yard.Doç. 1 İmmünoloji ve mikrobiyoloji alanında doktorası olmak, hücresel immünoloji, NKT hücreleri ve metabolizma-inflamasyon ilişkileri konularında yayınları olmak.
Tıbbi Biyoloji (***) Yard.Doç. 1 Hücre ve moleküler biyoloji alanında doktora yapmış olmak, mitokondri biyolojisi konusunda yayınları olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Doçent 1 Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik anasanat dalı sanatta yeterlik diplomasına sahip olmak. Alanında en az 10 (on) yıl tecrübeli olmak.
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Doçent 1 Müzik bilim alanında doçentliğini almış olmak. Alanında en az 7 (yedi) yıl tecrübeli olmak.
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YO.
KardiyopulmonerFizyoterapi-Rehabilitasyon Yard.Doç. 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Nörolojik Fizyoterapi-Rehabilitasyon Yard.Doç. 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU    
Makine Programı Doçent 1 Makine Mühendisliği bilim alanında doçentliğini almış olmak. Lazer yüzey oyma ve sürtünme karıştırma kaynağı konularında çalışmalar ve uluslararası yayınlar yapmış olmak.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Doçent 1 Yönetim ve Strateji bilim alanında doçentliğini almış olmak. İş yaşamında kuşaklar konusunda ve stratejik yönetim konularında yayın yapmış olmak.

14:05:51 28.12.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun

Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvur

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boşbulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bili

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımalarıgerekm

Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

MardinArtuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımalarıgerekmektedir. 1 -