Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz, birimlerinde açık bulunan aşağıda anasanat/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İsteklilerin, başvurularını02-16 Ekim 2014 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.
Yrd. Doçent kadrosuna başvurular ilgili Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ve Enstitü Müdürlüğüne, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğü’ne) yapılacak olup, Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ’ye göre atama yapılacaktır. Ataması yapılacak olanlar, kurum dışında, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri hariç, 10 (on) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayacaklarını kabul etmiş olurlar. Adayların Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve YÖK tarafından onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html adresinden öğrenilebilir) uymaları gerekmektedir. Bu kriterlereuymayanların başvuruları işleme konulmayacaktır. Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanlarına başvurmak için asgari şartlar olup, kadroya atanma hakkı doğurmaz. Başvuranların, kadroya atanmayıengelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.
İlan edilen kadrolara başvuruda bulunan adaylar, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Yrd. Doçentler için 8., Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilenlerle http://www.hacettepe.edu.tr/TR,553/atama-kriterleri.html Web adresinden temin edecekleri özgeçmiş ve akademik etkinlik formlarını doldurarak; profesör ve doçent kadrolarına başvuracaklar 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanısureti, diploma ve öğrenim durumunu gösterir belge ile Profesörler 6, Doçentler ve Yrd. Doçentler 4 nüsha olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun kutu içerisinde bir dilekçe ekinde teslim edeceklerdir. İlaveten başvuru dosyası oluşturmak üzere nüfus cüzdanı sureti, Doktora ve Doçentlik belgeleri, özgeçmiş ve akademik etkinlik puanlama formları, kontrol çizelgesi, kriterlerden geçtiğine dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ile 2 adet vesikalık fotoğraf teslim edeceklerdir.

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE KONSERVATUVAR
ANASANAT/ANABİLİM DALLARI
KADRO ÜNVANI KADRO SAYISI
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI    
Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Yrd.Doçent(2) 1
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENS.    
  Profesör(3) 1
BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ    
  Yrd.Doçent(4) 1
ECZACILIK FAKÜLTESİ    
FarmasötikToksikoloji Doçent(5) 1
Klinik Eczacılık Yrd.Doçent(6) 1
EDEBİYAT FAKÜLTESİ    
Alman Dili ve Edebiyatı Profesör(1) 1
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Profesör(1) (7) 1
İngilizce Mütercim Tercümanlık Profesör(1) 1
İngiliz Dili ve Edebiyatı Profesör(1) (8) 1
Psikoloji Profesör(9) 1
Sanat Tarihi Profesör(10) 1
Tarih Profesör(11) 1
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Doçent(12) 1
Psikoloji Doçent(9) 1
Psikoloji Doçent(13) 1
Tarih Doçent(14) 2
Alman Dili ve Edebiyatı Yrd.Doçent(1) 1
İngiliz Dilbilimi Yrd.Doçent(1) (15) 1
Psikoloji Yrd.Doçent(16) 1
Psikoloji Yrd.Doçent(17) 1
Tarih Yrd.Doçent(18) 1
EĞİTİM FAKÜLTESİ    
Özel Eğitim Profesör 1
Biyoloji Eğitimi Doçent(19) 2
Eğitim Programları ve Öğretim Doçent(20) 1
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Doçent(21) 2
İngiliz Dili Eğitimi Doçent(1) 1
Okul Öncesi Eğitimi Doçent(22) 1
Sınıf Öğretmenliği Doçent(23) 1
Türkçe Eğitimi Doçent(24) 1
Türkçe Eğitimi Doçent(25) 1
Fizik Eğitimi Yrd.Doçent(26) 1
Ortaöğretim Matematik Eğitimi Yrd.Doçent(27) 2
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd.Doçent(28) 1
Sınıf Öğretmenliği Yrd.Doçent(29) 1
Sınıf Öğretmenliği Yrd.Doçent(30) 1
FEN FAKÜLTESİ    
Olasılık Teorisi ve Olasılık Süreçleri Profesör 1
Risk Analizi Profesör 1
Uygulamalı Biyoloji Profesör(31) 1
Uygulamalı Biyoloji Profesör(32) 1
Zooloji Profesör(33) 1
Moleküler Biyoloji Doçent(34) 1
Aktüerya Yrd.Doçent(35) 1
Geometri Yrd.Doçent 1
Yöneylem Araştırması Yrd.Doçent 1
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ    
İç Mimarlık Profesör(36) 1
Seramik Profesör(37) 1
Seramik Doçent(38) 1
İç Mimarlık Yrd.Doçent(39) 1
HALK SAĞLIĞI ENSTİTÜSÜ    
  Yrd.Doçent(1) (40) 1
HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ    
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yrd.Doçent(1) 1
HUKUK FAKÜLTESİ    
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doçent 1
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.    
İktisat Teorisi Doçent(İngilizce)(1) 1
Sosyal Hizmetler Doçent(41) 1
Örgütsel Davranış Doçent(1) (42) 1
Kamu Politikaları Yrd.Doçent(1) (43) 1
Maliye Teorisi Yrd.Doçent 2
Sağlık İdaresi Yrd.Doçent(44) 2
Siyasi Tarih Yrd.Doçent(1) (45) 1
Yerel Yönetimler ve Siyaset Yrd.Doçent(1) (46) 1
İLETİŞİM FAKÜLTESİ    
Kültürlerarası İletişim Profesör(47) 1
Medya Çalışmaları Doçent(47) 1
KANSER ENSTİTÜSÜ    
PrevantifOnkoloji Doçent(1) (48) 1
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Doçent(1) 1
Gıda Bilimleri Doçent(1) (49) 1
Makine Teorisi ve Dinamiği Doçent(1) (50) 1
Bilgisayar Bilimleri Yrd.Doçent(1) (51) 1
Bilgisayar Donanımı Yrd.Doçent(1) (52) 1
Bilgisayar Donanımı Yrd.Doçent(1) (53) 1
Cevher Hazırlama Yrd.Doçent(1) 1
Çevre Bilimleri Yrd.Doçent(1) 1
Çevre Teknolojisi Yrd.Doçent(1) 1
Endüstri Mühendisliği Yrd.Doçent(1) (54) 1
Fotogrametri Yrd.Doçent(1) (55) 1
Fotogrametri Yrd.Doçent(1) (56) 1
Geoteknik Yrd.Doçent(1) (57) 1
Gıda Bilimleri Yrd.Doçent(1) (58) 1
KatıhalFiziği Yrd.Doçent(1) 2
Maden İşletmesi Yrd.Doçent(1) 1
Otomotiv Yrd.Doçent(1) (59) 1
Ulaştırma Yrd.Doçent(1) (60) 1
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Yrd.Doçent(1) (61) 1
Yapı Yrd.Doçent(1) (62) 1
NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ    
Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Doçent(1) 1
NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ    
  Doçent 1
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Profesör(63) 1
Odyoloji Profesör(64) 1
Çocuk Gelişimi Yrd.Doçent(65) 2
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yrd.Doçent(66) 1
Toplum Beslenmesi   1
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    
Fiziksel Aktivite ve Sağlık Doçent(68) 1
Spor ve Antrenörlük Doçent(69) 1
Spor Biyomekaniği ve Motor Kontrol Yrd.Doçent(70) 1
TIP FAKÜLTESİ    
Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör (İngilizce)(1)(71) 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesör(Türkçe)(1) (72) 1
Histoloji ve Embriyoloji Profesör (Türkçe)(1) (73) 1
Histoloji ve Embriyoloji Profesör (Türkçe)(1) (74) 1
İç Hastalıkları Profesör (Türkçe)(1) (75) 1
Tıbbi Biyoloji Profesör (Türkçe)(1) (76) 1
Tıp Eğitimi ve Bilişimi Profesör (Türkçe)(1) (77) 1
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Doçent (Türkçe)(1) 2
Fizyoloji Doçent (Türkçe)(1) (78) 1
Halk Sağlığı Doçent (Türkçe)(1) (79) 1
Ortopedi ve Travmatoloji Doçent (Türkçe)(1) (80) 1
Radyoloji Doçent (İngilizce)(1) (81) 1
Tıbbi Biyokimya Doçent (Türkçe)(1) (82) 1
Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent (Türkçe)(1) (83) 1
Biyofizik Yrd.Doçent(İngilizce)(1) (84) 1
Çocuk Cerrahisi Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (85) 1
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (86) 1
İç Hastalıkları Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (87) 1
Kardiyoloji Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (88) 1
Ortopedi ve Travmatoloji Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (89) 1
Ortopedi ve Travmatoloji Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (90) 1
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (91) 1
Radyoloji Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (92) 1
Radyoloji Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (93) 1
Tıbbi Biyoloji Yrd.Doçent(Türkçe)(1) (76) 1
Adli Tıp Yrd.Doçent(Türkçe)(1) 1
 
AÇIKLAMALAR
Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına başvuran adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”nasahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Sertifikaları, Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanmasıhalinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikasıolmayan adayların başvuruları şartlı kabul edilir ve adaylar ilan tarihini takiben Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler.
 1. Üniversitemizde yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarına başvuran adayların ilgili“Yabancı Dilde Ders Verme Komisyonu” tarafından yapılacak olan yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir.
 2. Kompozisyon alanında Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini almış, en az 1 eserinin basılmışve CD’de kayıtlı olması.
 3. Doçentliğini Atatürk İnkılâpları ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak.
 4. Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
 5. Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.
 6. Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu ve doktorasını Klinik Eczacılık alanında Romatoloji üzerine yapmış olmak.
 7. Doçentliğini Amerikan Edebiyatı alanında almış olmak.
 8. İngiliz Tiyatrosu alanında çalışmaları olmak.
 9. Doçentliğini Sosyal Psikoloji alanında almış olmak.
 10. Anadolu Selçuklu ve Beylikler Sanatı alanında çalışmaları olmak.
 11. Doçentliğini Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti alanında almış olmak.
 12. Doktorasını Özbek Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak.
 13. Doçentliğini Endüstri Örgüt Psikolojisi alanında almış olmak.
 14. Balkan Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
 15. DoktorasınıDilbilim alanında yapmış ve Türk işaret dili alanında çalışmaları olmak.
 16. DoktorasınıDeneysel Psikoloji alanında yapmış olmak.
 17. Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak.
 18. Bilim ve Teknoloji Tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
 19. Doktorasını ve Doçentliğini Biyoloji Eğitimi alanında almış olmak.
 20. Öz yeterlik ve probleme dayalı öğrenme alanında uzmanlaşmış olmak.
 21. Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında almışolmak.
 22. Doktorasını ve Doçentliğini Eğitim Psikolojisi konusunda almış olmak.
 23. Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında almış olmak ve Bilgisayarlı Dil Öğretimi konusunda uzmanlaşmış olmak.
 24. Doktora ve Doçentliğini Türkçe Eğitiminde almış olmak.
 25. Doçentliğini Türkçe Eğitiminde almış olmak ve gramer eğitimi alanında uzmanlaşmış olmak.
 26. Yüksek Lisans ve Doktorasını Fizik Eğitimi alanında yapmış olmak.
 27. DoktorasınıMatematik Eğitimi alanında yapmış olmak.
 28. DoktorasınıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında almış olmak.
 29. DoktorasınıMatematik Eğitimi alanında yapmış ve Matematik Okur Yazarlığı konusunda uzmanlaşmış olmak.
 30. Doktorasını Sınıf Öğretmenliği alanında yapmış ve sınıf yönetimi konusunda çalışmaları olmak
 31. Adli entomolojikonusundaçalışmalar yapmış olmak.
 32. Arılar konusunda uzmanlaşmış olmak.
 33. Ornitoloji ve ekotoksikoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak.
 34. Biyokimya ve Moleküler Genetik alanlarında uzmanlaşmış olmak.
 35. Durdurulmuş veri (censored data) analizi konusunda uzmanlaşmış olmak.
 36. Doçentlik unvanınıMimarlık – planlama alanından almış ve iç mimarlıkta yapay zekaüzerine yayınları olmak.
 37. Doçentlik unvanınıplastik sanatlar – seramik alanından almış olmak.
 38. Doçentlik unvanınıplastik sanatlar – seramik alanından almış olmak ve bilgisayar destekli tasarım konusunda deneyimli olmak.
 39. Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Doktora yapmış olmak.
 40. Halk Sağlığı doktorası olmak.
 41. Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.
 42. İşletme alanında doktora yapmış olmak.
 43. Siyaset Bilimi ve/veya Kamu Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
 44. Sağlık kurumlarıyönetimi alanında doktora yapmış olmak.
 45. Uluslararasıilişkiler alanında doktora yapmış ve Orta Asya üzerine çalışmaları olmak.
 46. Yüksek Lisans ve Doktorasını Kentleşme konusunda yapmış olmak.
 47. EtnografikAlan Çalışması Deneyimi olmak.
 48. Tıbbi onkoloji uzmanı olmak.
 49. Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış ve gıdalarda genetik değişim konusunda çalışmalarıolmak.
 50. Esnek mekanizmalar konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
 51. Lisans ve doktora derecelerini bilgisayar mühendisliği veya bilgisayar bilimleri alanında almışve Doktorasını doğal dil işleme alanında yapmış olmak.
 52. Doktorasını video işleme ve kodlama alanında yapmış olmak.
 53. Doktorasınıkablosuz ağlar ve çoklu erişim yöntemleri alanında yapmış olmak.
 54. Klinik karar destek modelleri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
 55. Doktorasını mekan-zamansal kümeleme üzerine yapmış olmak.
 56. Doktorasını Çizgi tarayıcılı uydu ve hava kameralarının geometrik kalibrasyonuve validasyonu konusunda yapmış olmak.
 57. İnşaat mühendisliği lisans mezunu olmak.
 58. Gıda mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.
 59. Taşıt Dinamiği Modellerini Doğrulama Metotları üzerine araştırma yapmış olmak.
 60. İnşaat mühendisliği lisans mezunu ve yapılarda sürdürülebilir çözümler konusunda doktora yapmış olmak.
 61. Deneysel Yüksek Enerji Fiziği konusunda deneyimli olmak.
 62. Lazer tarayıcılarla yapısal algılama ve otomatik hasar tesbitikonusunda doktora yapmış olmak.
 63. "Nörolojik Rehabilitasyon" alanında deneyimli olmak.
 64. "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" alanında doktora derecesi almış olmak.
 65. Çocuk Gelişimi alanında (Çocuk Gelişimi ve Eğitim Anabilim Dalı veya Okul Öncesi Anabilim dalında) doktorasını yapmış olmak.
 66. “Nörolojik Rehabilitasyon” alanında çalışıyor olmak, NöropatikAğrı konusunda uzmanlaşmış olmak.
 67. Beslenme ve Diyetetik mezunu ve sporcu beslenmesi ile laboratuvar deneyimi olmak
 68. Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor alanından almış ve fiziksel aktivitenin değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak
 69. Doçentliğini Beden Eğitimi ve Spor alanından almış ve Sportif performansın değerlendirilmesi konusunda deneyim sahibi olmak.
 70. Doktorasını Spor Bilimleri alanında yapmış ve titreşim iletimi konusunda araştırmaları olmak.
 71. Nöro-endokrinşirürjidoktorası yapmış olmak.
 72. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi uzmanı olmak, kemik iliği naklinde deneyimli olmak.
 73. Tıp doktoru, Histoloji ve Embriyoloji uzmanı ve yardımla üreme teknikleri embriyoloji laboratuvar sorumlusu sertifikasına sahip olmak.
 74. Tıp doktoru, Histoloji ve Embriyoloji uzmanı olmak.
 75. İş sağlığı Yüksek Lisans derecesi ile işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olmak.
 76. Tıp Fakültesi mezunu ve tıbbi biyoloji doktorası olmak.
 77. Doçentlik unvanınıTıp eğitimi alanında almış olmak.
 78. Tıp fakültesi mezunu olmak, fizyoloji uzmanı olmak.
 79. Halk SağlığıUzmanı ve sosyal psikiyatri alanında yüksek lisans yapmış olmak, Toplum Ruh Sağlığı alanında eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak.
 80. El cerrahisi ve mikro cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak.
 81. Girişimsel radyoloji alanında uzmanlık tezi yapmış olmak. Erişkin ve çocuklarda girişimsel radyolojik işlemlerde uzmanlık sonrası en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
 82. Tıp Fakültesi mezunu ve biyokimya alanında doktora derecesine sahip olmak.
 83. Tıp Fakültesi mezunu olmak. Mikrobiyoloji ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak, klinik mikrobiyoloji alanında en az 4 yıl çalışma yapmış olmak.
 84. Hücre elektrofizyolojisi alanında deneyimli olmak.
 85. Çocuk Cerrahisi Alanında Avrupa Board (Avrupa Yeterlilik Sertifikası) sahibi olmak.
 86. İnfeksiyonhastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olmak. Yurtdışında en az 1 yıl kemik iliği nakil hastalarında mantar enfeksiyonları konusunda çalışmış olmak.
 87. Nefrolojiuzmanı olmak, ulusal ve uluslararası iç hastalıklarıboard sınavlarında başarılı olmak.
 88. Koroner BT anjiyografi ile çalışma yapmış olmak.
 89. Pediatrik ortopedi ve ekremite rekonstrüksiyonukonusunda deneyimli olmak.
 90. Pediatrik omurga hastalıkları ve onkolojisi konusunda deneyimli olmak.
 91. Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı olmak, yağdokusunda türetilmiş mezenkimal kök hücreler ile ilgili çalışma yapmış olmak.
 92. Tanısal nöroradyoloji ve girişimsel nöroradyolojikonularının her birinden yurtdışında en az 2'şer yıllık klinik deneyime sahip olmak.
 93. Radyoembolizasyonve nöroradyolojik endovasküler işlemler konusunda deneyim sahibi olmak.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
02.10.2014 tarihinde Resmi Gazete’deçıkmış olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanında Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Yardımcı Doçent (Türkçe) ilan koşulu yanlış çıkmış olup doğrusu“Tıbbi Biyoloji doktorası olmak”tır. Ayrıca aynıilanda Tarih Doçent kadrosu sayısı “2” olarak çıkmış olup doğrusu “1” adettir.
 

12:41:34 02.10.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun

Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvur

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boşbulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bili

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımalarıgerekm

Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

MardinArtuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımalarıgerekmektedir. 1 -