Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.
BAŞVURUDA ARANAN NİTELİKLER:
1 -Adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlarında yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel koşullar, Üniversitemiz Senatosu'nca kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlaması gerekmektedir.
(Ayrıntılı bilgiye http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari adresinden ulaşabilirsiniz.)
2 - YabancıDil Yeterliliği
a) Üniversitemiz öğrenim dili İngilizce olan bölümlerine başvuracak adayların eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak başvuracak adayların KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 80 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
b) Türkçe öğretim yapan bölümler Tıp Fakültesi Dahili tıp bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerine yapılacak başvurularda KPDS, ÜDS, YDS veya YÖK tarafından kabul edilen eşdeğer İngilizce sınavlarından asgari 65 puan almış veya 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğin 7. Maddesinin 3a, 3b, ve 3c koşullarından birini sağlamış olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
c) Yrd. Doç. adaylarının, 2a da belirtilen koşullara ek olarak 2457 sayılı Kanunu'nun 23/b maddesinde belirtilen üniversitemiz tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
3 - Yukarıda belirtilen koşullara ek olarak başvurulan kadroya ilişkin özel koşullar açıklama sütununda belirtilmiştir.
4 - Tıp Fakültesi için yukarıdaki şartları sağlayan her aday ilan edilen kadroya başvurabilir. Değerlendirme sürecinde açıklama başlığı altında yer alan özelşartları sağlayanlar öncelik kazanacaktır.
BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ve ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile birlikte Personel Daire Başkanlığına ilanda belirtilen süresi içerisinde şahsen başvuruda bulunmalarıgerekmektedir.
1 - Özgeçmiş(YÖK formatında)
2 – Onaylı diploma fotokopileri ve gerekli belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik) asılları ile birlikte getirildiğinde diploma onayları yapılacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
3 - Onaylıdil belgesi veya 2a koşullarını sağlayan belge,
4 - Yayın Puan Tablosu (Detaylı bilgi ve forma http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklariadresinden ulaşılabilir.)
5 - Öğretim Üyesi başvuru formu (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresindenulaşılabilir.
6 -Adayların tez, bilimsel çalışmalarını, atıflarını, yayınlarını ve araştırma eserlerini kapsayan akademik dosyayı, Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent adayları bir (1) takım dosya ve CD olarak teslim edeceklerdir.
Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmaz ve kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete’nin ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 

FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI/ALAN UNVAN ADET AÇIKLAMA
Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Yrd. Doç. Dr. 1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ya da ilgili alanda doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Prof. Dr. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Ölçme ve Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. 1 Ölçme Değerlendirme alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir;
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Prof. Dr. 1 Eğitim Yönetimi alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Üstün zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Prof. Dr. 1 Doçentliğini Çocuk Gelişiminde yapmış olmak. Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitiminde yayınlar ve çalışmalar yapmış olmak.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Üstün zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Yrd. Doç. Dr. 2 Üstün Zekalıve Yeteneklilerin Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretim Yrd. Doç. Dr. 1 Eğitim Programları ve Öğretim ve bu programın yurtdışındaki dengi doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Yrd. Doç. Dr. 1 Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora derecesine sahip olmak aranan kriterlerdendir.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuku Ticaret Hukuku Prof. Dr. 1 Ticaret Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak
Hukuk Fakültesi Özel Hukuku Ticaret Hukuku Doç. Dr. 1 Ticaret Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak
Hukuk Fakültesi Özel Hukuku Ticaret Hukuku Yrd. Doç. Dr. 1 Ticaret Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. 1 Uluslararası İlişkiler alanında Doktora derecesine sahip olmak, uluslararası güvenlik, uluslararası örgütler, Türk dışı politikası alanlarında yayınları olmak
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Yrd. Doç. Dr. 1 Yönetim ve Orgaznizasyon alanında Doktora derecesine sahip olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Yrd. Doç. Dr. 1 Elektrik Elektronik alanında Doktora derecesine sahip olmak, telekom ve büyük veri alanında yayın yapmış olmak, mobil telekom sektöründe üniversite ve sanayi işbirllikleri alanında tecrübe sahibi olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Yrd. Doç. Dr. 1 Elektrik Elektronik alanında Doktora derecesine sahip olmak, güç sistemleri alanında yayın yapmış olmak
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri İmmünoloji Yrd. Doç. Dr. 1 Viroloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, en az iki yıl yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda çalışmış olmak. /Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4 olmalıdır/TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak /BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, Kardiovasküler Tıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak/Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak/Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yrd. Doç. Dr. 1 Nörobilim ve beyin fizyolojisi konusunda çalışmalar yapmış olmak./Yrd. Doç’ler için H index Kriteri 4 olmalıdır/TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak /BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, KardiovaskülerTıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak/ Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak /Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doç. Dr. 2 TIP FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK BİLİMSEL KOŞULLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR
1. Adayın H indexi;
a. Yrd. Doç’ler için H index Kriteri                                       4
b. Doç’ler için H index Kriteri  8
c. Prof’ler için H index Kriteri12
olmalıdır. (H index Webofknowledge.com adresindenSCI’e göre bakılmalıdır)
2. TÜBİTAK, 7. Çerçeve, TÜBA, BA vb. kurumlardanburs ya da başarı ödülü almış olmak
3. BAU Tıp’ın öncelikle bilimsel üretim alanları olarak seçilmiş Nörobilim, Genetik, Kök Hücre ve Rejenaratif Tip, Mikrocerrahi Anatomisi, KardiovaskülerTıp ve Anjiojenez alanlarında yayınları olmak
4. Öğrenci eğitimine özel katkı sağlamış olmak
5. Cerrahi ve Dahili branşlar için temel bilimlerle ortak; temel bilimciler için cerrahi ve dahili bilimlerle ortak çalışma yayınlamış olmak.
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Kulak Burun Boğaz Yrd. Doç. Dr. 2
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Kalp ve Damar Cerrahisi Yrd. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Kadın hastalıkları ve Jinekoloji Yrd. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Prof. Dr. 1
Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yrd. Doç. Dr. 1
Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Genel cerrahi Yrd. Doç. Dr. 1

11:44:16 14.08.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun