Üye Ol
Üye Girişi
Webmail | Hizmetlerimiz | Yardım Konuları | Faydalı Linkler | Şifremi Unuttum? | Yeni Üyelik
Marbleport'a Hoşgeldiniz
Anasayfam YapAna Sayfam Yap Favorilerime ekleSık Kullanılanlara Ekle
  Site içi Arama:
Duyurular

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,25. ve 26. maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’debelirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır.
BaşvuruŞartları:
* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, Profesörlük, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent ve Yardımcı Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek başvurmaları gerekmektedir.
* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent adayları, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, ilgili Fakülteler tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaktır. Sınav tarihleri Üniversitemiz erişim sayfasında, ilanın son başvuru tarihinden itibaren onbeşgün içinde duyurulacaktır.
* Yabancıülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmışdenkliğinin olması şarttır.
* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş(15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 PK. 35100 Bornova – İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son başvuru tarihi 25 Temmuz 2014’tür. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır.
 

FAKÜLTE BÖLÜM ADI KADRO
ÜNVANI
KADRO
ADEDİ
UZMANLIK ALANI
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. 1 Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Üretim sistemlerinin performans analizi, belirsizlik altında karar verme, yer seçimi, kapasite planlama, çizelgeleme alanlarında eğitim, proje, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.
Mühendislik
Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. 1 Doktora ve Doçentlik derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Çizelgeleme, üretim sistemleri tasarım ve analizi, araç rotalama, kombinatoryeloptimizasyon, sezgisel yöntemler, liman operasyonları alanlarında eğitim, proje, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
Sanat ve Tasarım
Fakültesi
Müzik
Bölümü
Doç. 1 Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doçentlik derecelerini Kompozisyon, Müzik Teknolojileri alanlarında almış olmak. Elektroakustikmüzik ve yeni müzik alanlarında akademik ve uluslararası sanatsal çalışma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.
İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası
İlişkiler
Bölümü
Doç.Dr. 1 Doktora ve Doçentlik derecelerini Siyaset Bilimi alanında almış olmak. Karşılaştırmalı siyaset, siyasal davranış, siyaset psikolojisi, Türk siyasal hayatı, araştırma yöntemleri alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.
İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi
Bölümü
Doç.Dr. 1 Doktora ve Doçentlik derecelerini İktisat ile Çalışma İktisadı ve İktisadi Demografi alanından almış olmak. Çalışma ekonomisi, toplumsal cinsiyet, kadın işgücüne katılımı, cinsiyet eşitliği, güvenceli esneklik ve kadın girişimciler alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Lojistik
Yönetimi Bölümü
Yrd. Doç.Dr. 1 Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak. Telekomünikasyon ağı tasarımı, üretim sistemlerinin analizi ve tasarımı, tedarik zinciri ve radyo frekansı ile tanımlamakonularında araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.
İletişim
Fakültesi
Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü
Yrd. Doç.Dr. 1 Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Uzaktan Eğitim alanından almış olmak. Mobil öğrenme, eğitimde grafik ve canlandırma, uzaktan eğitimde çokluortamuygulamaları alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış, tercihen yurtdışında akademik iş tecrübesine sahip olmak.
İletişim
Fakültesi
Görsel İletişim
Tasarımı Bölümü
Yrd. Doç.Dr. 1 Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Grafik Tasarım alanından almış olmak. Doktora derecesini Sanat Tasarım ve Mimarlık alanında almış olmak. Kültürel analiz, fotoğraf tarihi, teorisi ve felsefesi, fotoğraf ve kimlik alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık ve
Çevre Tasarımı
Bölümü
Yrd. Doç.Dr. 1 Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Mimarlık Bina Bilgisi A.B.D.'ndanalmış olmak. Mimarlık-edebiyat ilişkisi ideoloji-ütopya-mimarlık ilişkisi, iç mekantarihi ve kuramı, modern mimarlık mirası ve turizm mimarlığı, genel tasarım ve iç mimarlık alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış olmak.
 

14:02:03 11.07.2014

Tüm Duyurular

İlginizi çekebilecek diğer duyurular

Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölümlerine/Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren onbeş (15) gündür. Tüm adaylar başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapac

Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

NişantaşıÜniversitesi Rektörlüğünden: 1. Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına 2547 SayılıYükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. 2. 2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Yardı

Gediz Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Gediz Üniversitesi Rektörlüğünden: GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PROFESÖR KADROSU İLANI Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Profesör kadrosuna 2547 Sayılı Kanunun 26. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca Profesör alınacaktır.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi,İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bi

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yükseköğretim Kurulu Başkanl

Erzincan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan gene

Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657 SayılıKanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartlarıtaşımaları gerekmekt

İzmir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

İzmir Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük haklarıyönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim elemanıalınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Profesör, Doçent ve Yardımcı Do&cce

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz “Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin; a) 657 Sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilenşartları taşımaları, b) Adayların 2547 Sayılı Kanun

Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Öğretim Üyesi kadrosuna başvur

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boşbulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Üniversitemiz’e Öğretim Üyesi alınacaktır. 1 - Profesör kadrosu için adayların Başvuru Formuna özgeçmişini, Doçentlik Belgesini, 2 fotoğrafını, bili

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımalarıgerekm

Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı

MardinArtuklu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımalarıgerekmektedir. 1 -

302 Found

Found

The document has moved here.